Jun 26, 2017 Last Updated 10:57 AM, Jun 26, 2017

Πολλές και σημαντικές είναι οι εκκερεμότητες που παραμένουν προκειμένου να μπει σε φάση υλοποίησης η επένδυση του Ελληνικού παρά την κατάθεση του master plan από την πλευρά της Lamda Development.
Και μπορεί οι αισιόδοξες φωνές να μιλούν για έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 2018, εντούτοις πολλές είναι οι επιφυλάξεις που εκφράζονται, ανάλογες και με τα εμπόδια που υπάρχουν μέχρι να βρεθεί το έργο στην τελική ευθεία.
Και μπορεί προ ημερών το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) να επικύρωσε το μνημόνιο που έχουν υπογράψει το υπουργείο Πολιτισμού με τη Lamda Developement το οποίο περιλαμβάνει κανόνες για τη διαχείριση αρχαιοτήτων που θα έρθουν στο φως κατά τη διάρκεια των εργασιών, ωστόσο η συμφωνία χρειάζεται να επικυρωθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πλευρές έχουν αποδεχθεί ότι αρχαιολόγοι του υπουργείου θα επιτηρούν τα έργα και σε περίπτωση που εντοπιστούν αξιόλογα ευρήματα θα ξεκινούν ανασκαφές, που θα ολοκληρώνονται μέσα σε έξι μήνες, αλλά θα μπορεί και να παραταθούν.
Και τα αγκάθια παραμένουν, αφού θα πρέπει να υπάρξει και η κατάθεση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ). Επίσης σε εκκρεμότητα βρίσκεται η διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την χορήγηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό, καθώς αποτελεί βασικό μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου του ανάδοχου επενδυτή καθώς οι παραγόμενες από αυτό ταμειακές ροές εκτιμάται πως θα συμβάλουν σημαντικά στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου.
Κομβικό σημείο θεωρείται και η αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υποδομών της περιοχής, με βελτίωση των Λεωφόρων Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης καθώς και η επέκταση του τραμ και του μετρό με στόχο την απευθείας σύνδεση της επένδυσης με το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για την εύκολη πρόσβαση από και προς την επένδυση του Ελληνικού.

Το σχέδιο ανάπτυξης έχει στηριχθεί  στην Μελέτη του αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners και Ελλήνων Συμβούλων, που είχε υποβληθεί από την Lamda Development, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του 2013-2014.
Θα υλοποιηθούν 2 κτίρια τοπόσημα, στο Παράκτιο Μέτωπο και στο Μητροπολιτικό Πάρκο αντίστοιχα. Τέσσερα υψηλά κτίρια (ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα, κτίριο γραφείων, κτίριο ξενοδοχείου και κτίριο κατοικιών), καθώς και σειρά υψηλών κτιρίων σε ζώνες ή περιοχές που πρόκειται να λειτουργήσουν ως σημεία προορισμού (landmark destinations).
Η προτεινόμενη δόμηση ανέρχεται σε περίπου 350.000 τμ.

Τι περιλαμβάνει
Αναλυτικά, ο φάκελος του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά περιλαμβάνει 7 διακριτά κείμενα (ν. 4062/2012):
1. Έκθεση Τεκμηρίωσης βασικών επιλογών ΣΟΑ, που συνοδεύεται από Τεύχος Περίληψης.
2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), συγκροτούμενη από ένα βασικό τεύχος 10 κεφαλαίων, και τριών (3) Παραρτημάτων.
3. Τεχνική Έκθεση Οριοθέτησης Υδατορεμάτων, συνοδευόμενη από 27 διαγράμματα).
4. Τοπογραφικό Διάγραμμα συνοδευόμενο από τεύχος συντεταγμένων.
5. Πρόγραμμα Ανάπτυξης κατά φάσεις εκτέλεσης, με χρονοδιάγραμμα.
6. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, που συνοδεύεται από 3 χάρτες.
7. Ειδική Μελέτη: Αιτιολογική Έκθεση για τα Υψηλά Κτήρια.Το επενδυτικό σχέδιο αναπτύσσεται στην έκταση της περιοχής του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού (περίπου 5.250 στρεματα) και στην έκταση του παράκτιου μετώπου (περίπου 760 στρέματα μετά την αφαίρεση της έκτασης αιγιαλού και παραλίας).
Ειδικότερα, εμφανίζονται 6 ζώνες πολεοδόμησης και 3 ζώνες ανάπτυξης.
Ο ιδιαίτερος πολεοδομικός χαρακτήρας της περιοχής και ο ειδικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιρίων αιτιολογούν υπέρβαση συντελεστή δόμησης, η οποία εξάλλου προβλέπεται στο αρ. 2 παρ. 3ββ του ν.4062/2012

Τα κτήρια
Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει 2 κτίρια τοπόσημα, στο Παράκτιο Μέτωπο και στο Μητροπολιτικό Πάρκο αντίστοιχα, 4 υψηλά κτίρια (ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα, κτίριο γραφείων, κτίριο ξενοδοχείου και κτίριο κατοικιών) καθώς και σειρά υψηλών κτιρίων σε ζώνες ή περιοχές που πρόκειται να λειτουργήσουν ως σημεία προορισμού (landmark destinations).
Τέλος, υπάρχουν και 3 κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης (Εμπορικό Κέντρο, Ξενοδοχείο Μαρίνας, Ενυδρείο).
Στις ζώνες πολεοδόμησης όπου αναπτύσσονται υψηλά κτίρια, η απόδοση συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων ίσης με 50% του συνόλου της έκτασης, σε συνδυασμό με τον χαμηλό συντελεστή κάλυψης (0,3) έχουν ως αποτέλεσμα οι συνολικά ελεύθεροι χώροι να προσεγγίζουν το 85% της συνολικής έκτασης.
Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός Κτιρίου "Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών-Αθλητικών...κ.ά Εκδηλώσεων" για την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συναυλιών συνολικής χωρητικότητας 15.000 θεατών.
Άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός του Πάρκου σε έκταση 300 στρεμμάτων είναι περιοχές Γλυπτικής, Αθλητισμού (στίβος, γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα αντισφαίρισης, γήπεδα με φυσικό χλοοτάπητα, γήπεδα υπαίθριας τοξοβολίας), Εκθέσεων, Εργοστασίου Αεροσκαφών, Ρέματος Τραχώνων για την Φύση και το Περιβάλλον (νέοι μόνιμοι και εποχικοί υδροβιότοποι, πυκνή δενδροφύτευση), Ολυμπιακή Πλατεία και Περιοχή Αστικής Καλλιέργειας (μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων και χρήσεις αναψυχής, καλλιεργήσιμες επιφάνειες), Αττικό τοπίο (περιοχή με οικεία προς το Ελληνικό τοπίο δέντρα).
Η προτεινόμενη δόμηση ανέρχεται σε περίπου 350.000 τμ.

Το ενυδρείο και η παραλία
Πλησίον της μαρίνας προβλέπεται η κατασκευή ενός Ενυδρείου.  Διατηρείται η χρήση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσιας ως κοινωφελής χρήση υπερτοπικού χαρακτήρα. Η παραλία αναβαθμίζεται, εμπλουτίζεται και αποδίδεται στους κατοίκους.
Οι βασικές αρχές σχεδιασμού της πρότασης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που εκπονήθηκε από τον επενδυτή, βασίζονται στις γενικές κατευθύνσεις του Ενδεικτικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης (Concept Master Plan: Μελέτη "Foster + Partners" & Ελλήνων Συμβούλων/Μαρτ.2014), που είχε υποβληθεί από την Lamda Development, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του 2013-2014.
Η μόνη ίσως αξιοσημείωτη διαφοροποίηση είναι η ένταξη στο Πάρκο του κύριου πυρήνα υδάτινων στοιχείων του Ολυμπιακού Κέντρου Canoe-Kayiak, το οποίο στο σχέδιο του 2014 αποτελούσε στο σύνολό του ένα "θεματικό πάρκο".Πλάνο ανάπτυξηςΚατά την πρώτη φάση ανάπτυξης (1-5 έτη) προβλέπεται η ανάπλαση του Παράκτιου Μετώπου και του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Ειδικότερα, προβλέπεται η αναβάθμιση της μαρίνας, η κατασκευή του Ενυδρείου, η κατασκευή του ξενοδοχείου της μαρίνας δυναμικότητας 170 δωματίων και η μεταφορά και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά στην προτεινόμενη περιοχή αθλητισμού του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. Κατά την ίδια περίοδο, θα ολοκληρωθεί και η ανακαίνιση του κτιρίου του Eero Saarinnen του πρώην Ανατολικού αεροσταθμού το οποίο έχει κριθεί διατηρητέο.
Δίνεται επίσης προτεραιότητα στην ανάπτυξη αστικών υποδομών (λιμενικά έργα, συγκοινωνιακές υποδομές, διευθέτηση ρεμάτων, διαχείριση λυμάτων, διαχείριση αστικών αποβλήτων, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ΗΜ υποδομές).
Θα φυτευτεί έκταση άνω των 769 στρεμμάτων
Παράλληλα, θα φυτευτεί συνολική έκταση περισσότερων από 760 στρεμμάτων (16.685 δέντρα, 176.430 θάμνοι κλπ). Κατά την δεύτερη φάση ανάπτυξης (6-10 έτη), προβλέπεται η κατασκευή του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος (καζίνο), καθώς και ξενοδοχειακές εκμεταλλεύσεις, εμπορικές χρήσεις, κτίρια γραφείων, εκπαιδευτικές - ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και το ψηλό κτίριο κατοικιών στην περιοχή της μαρίνας. Θα γίνουν επίσης έργα υποδομής καθώς και πρόσθετη φύτευση περίπου 438 στρεμμάτων.

Η τρίτη φάση ανάπτυξης
Κατά την τρίτη φάση ανάπτυξης (11-15 έτη) θα συμπληρωθούν οι ξενοδοχειακές εκμεταλλεύσεις, εμπορικές χρήσεις, κτίρια γραφείων, εκπαιδευτικές-ερευνητικές δραστηριότητες και ο Μητροπολιτικός Πόλος θα ενισχυθεί με τον ιατρικό τουρισμό.
Θα γίνουν επίσης έργα υποδομής, καθώς και πρόσθετη φύτευση περίπου 430 στρεμάτων. Κατά τα έτη 16-25 θα αναπτυχθούν συμπληρωματικές εμπορικές αναπτύξεις και κατοικίες. Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά χρησιμοποιεί ευρύτατα την έννοια της "συλλογικής κατοικίας", η οποία περιλαμβάνει κατοικία, αλλά και άλλες, κυρίως μη εμπορευματοποιημένες, χρήσεις, που απευθύνονται στους ενοίκους, συμβάλλουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης.
Μια πρώτη απόπειρα εισαγωγής αυτής της αντίληψης στην Ελλάδα έγινε με τον ΓΟΚ 85/ΓΟΚ2000, που προέβλεπε ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων και την ύπαρξη "κοινόχρηστης αίθουσας" για τις κοινωνικές λειτουργίες των ενοίκων του κτιρίου ή των κτιρίων του οικοπέδου.
Αυτό το πολεοδομικό πρότυπο αποτελεί παράγοντα πολεοδομικής - αστικής ανανέωσης και ανάπτυξης και αντίδοτο στην αστική διάχυση και της εξ αυτής σπατάλης γης και πόρων για υποδομές, στην μονοτονία των εκτεταμένων ομοιογενών οικιστικών αναπτύξεων του μοντερνισμού και στην αποξένωση που χαρακτήρισε κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα τη ζωή στα προάστια των μεγαλουπόλεων.
Eκτός από την προσθήκη χρήσεων πέραν της κατοικίας, σημαντική συμβολή στην ανανεωτική πολεοδομική δυναμική της συλλογικής κατοικίας προσδίδουν η γενική αρχιτεκτονική τυπολογία της συλλογικής κατοικίας (architectural typology/κτήρια συγκεκριμένης γενικής μορφής/ογκοπλασίας), η ειδική αρχιτεκτονική τυπολογία των επιμέρους διαμερισμάτων και η ειδική αρχιτεκτονική τυπολογία και η μορφή των κτηρίων ή των τμημάτων τους, που θα στεγάσουν τις ειδικές χρήσεις.

Εντός του επόμενου εξαμήνου θα ήθελε η κυβέρνηση να αρχίσουν τα κατασκευαστικά έργα για την αξιοποίηση του Ελληνικού, όπως δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Νωρίς το μεσημέρι ολοκληρώθηκε ομαλά η επιχείρηση της Αστυνομίας για την εκκένωση των χώρων και των κτηρίων του πρώην αεροδρομίου από πρόσφυγες και μετανάστες.
Στο πλαίσιο του Μνημονίου, η Ελλάδα έχει παραχωρήσει έκταση περίπου 6.200 στρεμμάτων για αξιοποίηση από επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται η Lamda Development.
Το κονσόρτσιουμ, που στηρίζεται μεταξύ άλλων από την κινεζική Fosun, σχεδιάζει να επενδύσει 8 δισεκατομμύρια ευρώ ώστε να αναμορφώσει την έκταση σε πολυτελές θέρετρο, με πληθώρα εγκαταστάσεων φιλοξενίας και αναψυχής.
Με βάση τον σχεδιασμό της Lamda, τα έργα θα δημιουργήσουν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Μολονότι η επικαιροποιημένη σύμβαση ανάμεσα στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και τους επενδυτές έχει εγκριθεί από τη Βουλή εδώ κι εννιά μήνες, η έναρξη των εργασιών αξιοποίησης έχει καθυστερήσει λόγω διάφορων γραφειοκρατικών εμποδίων.
 
Πολλές εκκρεμότητες
Εκτός από τις καθυστερήσεις που οφείλονται στον χαρακτηρισμό της έκτασης από το αρμόδειο δασαρχείο, υπάρχουν κι άλλες, σημαντικές εκκρεμότητες που προκαλούν καθυστερήσεις.
Μία από αυτές, αφορά στη μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου της ΟΣΥ, έκτασης 80 περίπου στρεμμάτων. Για το θέμα αυτό μάλιστα, το υπουργείο Υποδομών δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα παρά το γεγονός ότι η ΟΣΥ έχει συντάξει σχετική μελέτη και την παρέδωσε στο υπουργείο τον Μάρτιο του 2016.
Οι καθυστερήσεις έχουν μάλιστα προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στο γραφείο του πρωθυπουργού, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.
Στο τελευταίο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής αποφασίστηκε να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ της Ελληνικόν Α.Ε. και του υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να καθοριστούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη αρχαιοτήτων, δίχως να καθυστερήσει περαιτέρω η υλοποίηση της επένδυσης.
Ένα ακόμα ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα, αφορά στη χωροθέτηση μονάδας απορριμμάτων για τους δήμους της περιοχής, καθώς ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης διαχειρίζεται τα απορρίμματά του σε χώρο εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου.
Για το θέμα των απορριμμάτων δεν έχει συμβεί επίσης απολύτως τίποτα, παρά το γεγονός πως ο κ. Φλαμπουράρης έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους δημάρχους της περιοχής για το θέμα αυτό από το περασμένο φθινόπωρο
 
Εννέα μήνες μετά την έγκριση από την Βουλή της μεγάλης επένδυσης του Ελληνικού, η κυβέρνηση νίπτει τας χείρας της για τις καθυστερήσεις στην προώθηση του έργου. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Οδ. Κωνσταντινόπουλου, «αυστηρό χρονοδιάγραμμα όταν κάποια πράγματα είναι εκτός ελέγχου της κυβέρνησης δεν μπορεί να υπάρχει».
Παρά ταύτα, σημείωσε σχετικά με το «αν υπάρχει δέσμευση να προχωρήσει η επένδυση όσο γίνεται πιο γρήγορα», ότι «βεβαίως υπάρχει αυτή η δέσμευση».
Ωστόσο, οι εκκρεμότητες ακόμα δεν έχουν επιλυθεί. Ακόμα και για την στελέχωση του Γραφείου Ελληνικού είπε ότι είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για να εντοπιστούν οι ανάγκες στελέχωσής του.
Δεσμεύθηκε πάντως ότι «το θέμα με το δασαρχείο θα λυθεί πάρα πολύ γρήγορα, όπως και με την αρχαιολογική υπηρεσία».
«Προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις, μερικές είναι στο χέρι μας και μερικές όχι» είπε ο κ. Τσακαλώτος, επιρρίπτοντας την ευθύνη για τις καθυστερήσεις στους φορείς που εμπλέκονται.
«Όταν υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές ή θα υπάρχουν ή θα έχεις αποφάσεις των υπουργών» είπε, τονίζοντας ότι οι Αρχές αυτές «δουλεύουν με τον δικό τους τρόπο και την δική τους κρίση». Για να καθησυχάσει πάντως τις ανησυχίες που υπάρχουν είπε ότι «στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η οριστική επίλυση του ζητήματος».
Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντινόπουλος τόνισε ότι «από την στιγμή που ψηφίσαμε όλοι την επένδυση, υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά 70.000 νέους που θέλουν να δουλέψουν σε αυτό το μεγάλο εμβληματικό έργο».
Όπως σημείωσε εξάλλου «γιατί το δασαρχείο χρειάζεται οκτώ μήνες για να αποφανθεί, όταν το θέμα έχει τελειώσει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους;».
«Όταν υπάρχει απόφαση που λέει ότι δεν προϋπήρχε δάσος, γιατί δεν προχωράει η διαδικασία;» διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι έχουν περάσει εννέα μήνες και ακόμα υπάρχουν άλυτα θέματα, ενώ υπενθύμισε ότι θα χρειαστούν και 6-7 μήνες για την έκδοση του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος για την παράδοση του έργου στον επενδυτή.
«Δεν θα προλάβετε ούτε σε ένα χρόνο να προχωρήσετε» επισήμανε στον υπουργό Οικονομικών.
Νέα τρικλοποδιά στην επένδυση του Ελληνικού βάζει το υπουργείο Πολιτισμού. Ενώ παραμένουν άλυτα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη δασική υπηρεσία και την επαπειλούμενη κήρυξη όλης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου ως αρχαιολογικού χώρου, η υπουργός Λυδία Κονιόρδου επαναφέρει το θέμα κήρυξης ως διατηρητέων ενός αριθμού επιπλέον των προβλεπομένων στη σύμβαση κτιρίων με τον επενδυτή που ψηφίστηκε από τη Βουλή.
Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα πριν συμπληρωθούν 48 ώρες από τη συμφωνία κυβέρνησης - δανειστών για το κλείσιμο της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει ως υποχρέωση την ολοκλήρωση της αδειοδότησης για την ανάπτυξη στο Ελληνικό και την ολοκλήρωση της συναλλαγής έως τον Σεπτέμβριο. Καθίσταται σαφές πως η ανάπτυξη κινδυνεύει και πάλι να τιναχθεί στον αέρα και δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών και ειδικά των ξένων που συμμετέχουν στο σχήμα της παραχωρησιούχου, ενώ εκπέμπει λάθος μηνύματα για την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό. Και μάλιστα για λόγους δευτερεύουσας σημασίας αν αναλογιστεί κανείς το οικονομικό διακύβευμα και τις 70.000 θέσεις εργασίας που αναμένεται να δημιουργήσει η επένδυση.
Ειδικότερα έγγραφο του υπουργείου Πολιτισμού (αρ. πρωτ. 3288/317/51 από 13/4/2017) προς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, που κοινοποιείται σε πολλαπλούς αποδέκτες και φέρει την υπογραφή της υπουργού κ. Λυδίας Κονιόρδου, αναπέμπει προς επανεξέταση την απόφαση περί μη κήρυξης ως διατηρητέων ορισμένων από τα κτίρια στο Ελληνικό.
Tα τρία κτίρια
Ζητεί, συγκεκριμένα, να εξεταστούν ξανά ως δυνάμει διατηρητέα το κέλυφος του κτιρίου του Δυτικού Αεροσταθμού, ο παλαιός Πύργος Ελέγχου και o αρχικός πυρήνας του συγκροτήματος του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων που στεγάζει σήμερα την ΥΠΑ. Και οι τρεις αυτές περιπτώσεις είχαν αποδειχθεί εξαιρετικά ανίσχυρες στη διάρκεια της πολύωρης πρώτης συνεδρίασης για την τύχη των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα στα όρια της επένδυσης. Και για τον λόγο αυτό δεν κρίθηκαν διατηρητέα μνημεία.
Ομως η υπουργός επικαλείται «Αίτηση Θεραπείας» της «Επιτροπής Αγώνα» για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού κατά της προηγούμενης απόφασης. Να σημειωθεί πως η «Επιτροπή Αγώνα» στο παρελθόν συνδέθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ που στήριξε πολιτικά τις αντιδράσεις της για την επένδυση αλλά μετά την άνοδό του στην εξουσία και ειδικά μετά την αποχώρηση της Αριστερής Πλατφόρμας το καλοκαίρι του 2015 κινήθηκε αριστερότερα.
Τα κτίρια που θέλουν να κηρυχθούν διατηρητέα είναι επιεικώς αμφιλεγόμενης αξίας, υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς αλλά και της σημερινής τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για παράδειγμα, το κτίριο του Δυτικού Αεροσταθμού προέκυψε από διαδοχικές παρεμβάσεις, αλλοιώσεις, καταστροφές και μεταπλάσεις αρχής γενομένης το 1948 όταν ανεγέρθηκε και έως το 1985, οπότε και οι πιο πρόσφατες προσθήκες. Το 2005 το κτίριο κάηκε και σήμερα έχει τη γνωστή στους διερχομένους εικόνα. Η θέση της «Επιτροπής Αγώνα» είναι ότι το αρχικό κτίσμα του 1948 είναι έργο του σημαντικού αρχιτέκτονα Θουκυδίδη Βαλεντή. Αλλά εκείνο το κτίριο του 1948 δεν υπάρχει.
Τα ίδια ισχύουν και για τον παλαιό Πύργο Ελέγχου, που κατασκευάστηκε το 1948 σε σχέδια Θ. Βαλεντή, αλλά η αρχική κατασκευή ενσωματώθηκε σε νεότερα ογκώδη κτίρια και ο αρχικός πυρήνας απλώς δεν υπάρχει.
Το δε συγκρότημα του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων αποτελεί κτίριο του Μεσοπολέμου χωρίς αξιόλογα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και θεωρείται ήσσονος σημασία έργο του αρχιτέκτονα της Γενναδίου, Στιούαρτ Τόμσον.
Ερωτήματα
Το μείζον, όμως, ζήτημα είναι τα ελατήρια πίσω από την αναπομπή που ζητεί η κυρία Κονιόρδου. Προφανώς εγείρεται ζήτημα νομικής εγκυρότητας αυτής της κίνησης, καθώς για να ζητήσει υπουργός αναπομπή πρέπει να συντρέχουν δύο λόγοι: πρώτον, να έχει διαπιστωθεί πλάνη του Συμβουλίου και δεύτερον, να έχουν προκύψει νέα στοιχεία προς αξιολόγηση. Ούτε η μία ούτε η άλλη παράμετρος ισχύει, και είναι σαφές ότι με την κίνησή της αυτή η υπουργός Πολιτισμού προκαλεί εξέλιξη ενός μείζονος θέματος, που την ξεπερνάει. Πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει με νομικά επιχειρήματα τους λόγους που συνέτρεξαν για αλλαγή στάσης. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα ζήτημα καθαρά πολιτικό και εθνικού διαμετρήματος, πράγμα που σημαίνει ότι το όψιμο ενδιαφέρον της για τα αιτήματα της «Επιτροπής Αγώνα» πρέπει να έχει και ανάλογη νομική ανάλυση και υποστήριξη καθώς και συγκρότηση πολιτικής επιχειρηματολογίας. Είναι σε θέση να τα παράσχει αυτά η κυρία Κονιόρδου;
Επιπλέον, είναι σαφές ότι και το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να λάβει σαφή θέση στο πλαίσιο της νομικής επιχειρηματολογίας.
Ολα αυτά διαδραματίζονται σήμερα, παρά το γεγονός πως κυρώθηκαν πέρυσι τον Σεπτέμβριο από τη Βουλή η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και η Τροποποιητική Σύμβαση που διαπραγματεύτηκε (και «πανηγύρισε») η κυβέρνηση. Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου σημείωνε, μάλιστα, πως το άθροισμα του τιμήματος αγοράς μετοχών και επενδυτικής υποχρέωσης ανέρχεται σε 5,5 δισ. ευρώ, ότι μελέτη του ΙΟΒΕ προβλέπει δημιουργία 90.000 θέσεων εργασίας και συμβολή στο ΑΕΠ σε ορίζοντα 25ετίας που μπορεί να φθάσει τις 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.
Πηγή: kathimerini.gr
 
Page 1 of 4

Ροή Ειδήσεων

Find Us on Facebook