Apr 29, 2017 Last Updated 4:08 PM, Apr 28, 2017

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να δημοσιοποιηθούν οι οριστικοί πίνακες του ΟΑΕΔ για τις 24.451 θέσεις κοινωφελούς εργασίας πλήρους απασχόλησης στους 274 Δήμους της χώρας.

Ο μεγάλος όγκος ενστάσεων που είχαν κατατεθεί μετά την δημοσιοποίηση των προσωρινών πινάκων είχε δημιουργήσει καθυστερήσεις στην διαδικασία, όμως η πιθανότερη ημερομηνία ανάρτησης των τελικών αποτελεσμάτων είναι η Πέμπτη 23 Μαρτίου ή η Παρασκευή 24 Μαρτίου.
Ανοίγει πλέον ο δρόμος για την πρόσληψη χιλιάδων ανέργων με συμβάσεις οκτώ μηνών. Η εγκυρότητα του διαγωνισμού δεν κινδυνεύει καθώς οι αρμόδιοι υπάλληλοι προχώρησαν την διαδικασία με πολύ προσεκτικά βήματα.
Μετά την ανάρτηση των τελικών πινάκων με τους επιτυχόντες θα ακολουθήσει αυτόματη διαδικασία τοποθέτησης υπαλλήλων στους Δήμους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος:
Βήμα 1ο: Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, καλούν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχτούν στους Επιβλέποντες Φορείς, δηλαδή τους δήμους».

Βήμα 2ο: Στη συνέχεια «οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους και παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχτούν στους Επιβλέποντες Φορείς, όπου, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι:
«Η υπόδειξη του ωφελούμενου γίνεται στο πλαίσιο της ∆ράσης « ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό νημάτιο, εκτός των περατώσεων του Κεφαλαίου 1.2.ΙΙ που χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».

Βήμα 3ο: Οι ωφελούμενοι, στη συνέχεια προσέρχονται στον Επιπλέοντα Φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξης τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2».
Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, αναφέρεται στην προκήρυξη «θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Επιβλέποντες Φορείς και οι Επιβλέποντες Φορείς θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων, που εμφανίστηκαν ενώπιων τους προσκομίζοντας το σχετικό συστατικό σημείωμα.

Βήμα 4ο: Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο της παρούσας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για την προσέλευση των ωφελουμένων, που έχουν υποδειχτεί.

Πηγή: CNN.gr

Δομικές αλλαγές στους δήμους προτείνει η επιτροπή που συνέστησε το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ. Ανάμεσα στις προτάσεις, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του ο Ελεύθερος Τύπος, είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής χωρίς μπόνους για την πρώτη σε ψήφους παράταξη, η επαναφορά της 4ετους θητείας των δημάρχων, η παρέμβαση τοπικών λαϊκών συνελεύσεων και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε συμβασιούχους και υποψηφίους με οικονομικές οφειλές.Συγκεκριμένα οι προτάσεις είναι οι εξής:

- να καθιερωθεί η απλή αναλογική χωρίς μπόνους για την πρώτη παράταξη που σημαίνει ότι οι έδρες των δημοτικών

-περιφερειακών συμβούλων θα μοιράζονται αναλογικά με βάση τα ποσοστά της πρώτης Κυριακής- ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης να εκλέγεται με 50%+1 την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή

- η θητεία να μειωθεί στα 4 από τα 5 έτη που ίσχυει τώρα

- Οι νόμιμοι αλλοδαποί να έχουν δικαίωμα ψήφου

- οι προτάσεις τοπικών-λαϊκών συνελεύσεων να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Οι συνελεύσεις να έχουν δικαίωμα διοργάνωσης και τοπικών δημοψηφισμάτων

- να καταργηθούν οι δημοτικές-τοπικές κοινότητες, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, τα επαρχεία, οι εκλογικές περιφέρειες, οι επιτροπές ποιότητας ζωής, οικονομική επιτροπή, ο συμπαραστάτης του δημότη και οι σχολικές επιτροπές

- να αναβαθμιστούν οι γενικοί γραμματείς- να συμμετέχουν σε όργανα διοίκησης εκπρόσωποι εργαζομένων, μεταναστών

-προσφύγων, κληρωτών συμβούλων

- να έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι συμβασιούχοι δήμων αλλά και υποψήφιοι με οικονομικές οφειλές.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Από σήμερα στις 10 το πρωί και μόνο ηλεκτρονικά θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε όλους τους δήμους της χώρας.
Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω, θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι.
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τους όρους, τα κριτήρια επιλογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Όπως τονίζει ο ΟΑΕΔ σε ανακοίνωσή του, αυτή η δράση έχει διττή στόχευση, αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.

Σε 49 δήμους συνολικά, σε 17 σε πρώτη φάση που χαρακτηρίζονται θύλακες υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας, θα υλοποιηθεί το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα προκηρύξει το Υπουργείο Εργασίας μέσα στο 2016.
«Τα προγράμματα», όπως τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός για την καταπολέμηση της ανεργίας κ. Ράνια Αντωνοπούλου, «θα έχουν διάρκεια 8 μηνών και όχι 5, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».
Μιλώντας στην ημερίδα που οργάνωσε το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με το ινστιτούτο Levy-economics institute και το Friedrich Ebert με θέμα «Εγγυημένη απασχόληση, μια εναλλακτική πρόταση στη λιτότητα» η κ. Αντωνοπούλου επισήμανε ότι «για να τονωθεί η ζήτηση εργασίας, από τη στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας δεν δύναται να δημιουργήσει ικανό αριθμό θέσεων εργασίας προκειμένου να περιοριστεί ουσιαστικά το ποσοστό ανεργίας, απαιτείται δημοσιονομική επεκτατική πολιτική.
Ωστόσο τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που απομένουν για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι πενιχρά, παρότι η ανεργία στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ.
 
Ο πρόεδρος του ινστιτούτου Levy κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στην εκτόξευση της ανεργίας την περίοδο της κρίσης , σημειώνοντας ότι στην εξαετία 2008-2014 χάθηκε η μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας και οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 800 χιλιάδες.
Οι μισθοί σημείωσαν ονομαστική μείωση κατά 23% και πραγματική μείωση κατά 27,8%.
Τα μεγέθη (κατανάλωση, εξαγωγές) θα συνεχίσουν να εμφανίζονται δυσοίωνα για τα επόμενα τρία χρόνια, εκτιμά ο κ. Παπαδημητρίου επισημαίνοντας την ανάγκη εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης .
 
Σύμφωνα με μελέτη του ινστιτούτου βάσει ειδικών πολλαπλασιαστών της οικονομίας τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης με εργοδότη ύστατης προσφυγής το κράτος είναι:
- 250.000 θέσεις σε πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης «ανοίγουν» 100.000 νέες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα
- για κάθε 100 ευρώ που δαπανά το κράτος για το πρόγραμμα επιστρέφονται 205 ευρώ στην εθνική οικονομίας ενώ το ΑΕΠ μεγεθύνεται κατά 230 ευρώ.
Σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αντιστοίχων προγραμμάτων στη Γερμανία. Ο οικονομολόγος κ. Hans Verbeek στέλεχος του ινστιτούτου τόνισε χαρακτηριστικά ότι το ποσοστό της ανεργίας στη Γερμανία σημείωσε κάμψη δύο ποσοστιαίων μονάδων μετά από 42 μήνες εφαρμογής του προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης .
 
Σε πλήρη κινητοποίηση Δήμοι και Περιφέρειες ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην ανανέωση ή στην παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με διεθνείς οργανισμούς.
 
Προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο κυρίως την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, «πιέζει» και το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ώστε οι ΟΤΑ να εφαρμόσουν χωρίς κωλυσιεργία τη δυνατότητα ανανέωσης αυτών των συμβάσεων που δίνει η νομοθεσία.
 
Αρθρο-«κλειδί»
 
«Κλειδί» είναι το άρθρο 72 του πρόσφατου νόμου 4342/2015 περί συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ 143/Α'/9.11.2015). 
 
Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται το ζήτημα της ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων και έργων χρηματοδοτούμενων ή επιδοτούμενων από διεθνείς οργανισμούς ή της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και έργων τεχνικής βοήθειας για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς.
 
Οι ανανεώσεις και παρατάσεις αυτές εξαιρούνται πλέον από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και πραγματοποιούνται με απόφαση των αρμοδίων για την πρόσληψη οργάνων με τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων.
 
Όπως τονίζεται σε σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ.: οικ. 44835, 21 Δεκεμβρίου 2015) που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Κώστας Πουλάκης και απεστάλη προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟTA), με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η άμεση ανανέωση/ παράταση των συμβάσεων, η οποία «είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, αλλά και την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αποσυμφορείται και η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει».
Για ΟΤΑ και ΝΠΙΔ
 
Η διάταξη αφορά τόσο τους ΟΤΑ (Δήμοι, δημοτικά ΝΠΔΔ, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ, Περιφέρειες) όσο και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης (επιχειρήσεις) που υλοποιούν τέτοιου είδους προγράμματα.
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν ανανεώνεται το σύνολο των συμβάσεων των εργαζομένων, αλλά μέρος αυτών (π.χ. 12 σε σύνολο 15 συμβάσεων), πριν από την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου θα εκδίδεται απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των ανανεούμενων συμβάσεων και οι ειδικότητες αυτών.
 
Επισημαίνεται επίσης ότι οι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 αλλά και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ακριβούς αριθμού των απασχολουμένων.
 
Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δημοσίευση των ανανεώσεων/παρατάσεων των συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Το υπουργείο καλεί τους ΟΤΑ να ενημερώσουν για όλες αυτές στις ρυθμίσεις τους φορείς που εποπτεύουν ώστε να μεριμνήσουν για την άμεση εφαρμογή τους.
 
 Πηγή: tanea.gr
 
 
 
Page 1 of 2

Find Us on Facebook