Aug 14, 2020 Last Updated 2:16 PM, Aug 14, 2020
Γιάννης Σκούφης

Γιάννης Σκούφης

Με τροπολογία του υπ. Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου οριστική λύση στο πρόβλημα με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δήμων
* Τι προβλέπει η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή.
 
Δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή δημιουργίας  ληξιπρόθεσμων οφειλών
από τους Δήμους προς τρίτους, θέτει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης
Θεοδωρικάκος, με ρύθμιση που ενσωματώνει στο νομοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή.
 
Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών
Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού Οικονομικών κ. Σκυλακάκη επιχορηγήθηκαν,
σε πρώτη φάση, 84 δήμοι, με το συνολικό ποσό των 92 εκατομμυρίων ευρώ
για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
 
Για την εξάλειψη του φαινομένου, με τη διάταξη που εισάγεται σήμερα,
θεσμοθετείται μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α..
 
Η διάταξη προβλέπει ότι το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε
ημερολογιακού τριμήνου, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα υποβάλλουν
προς το Υπουργείο Εσωτερικών κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και
αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων μη πληρωμής τους.
 
Με εξαίρεση τα εντάλματα τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν με ευθύνη των
δικαιούχων, ο Ο.Τ.Α. θα μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των
ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί τότε το ποσό θα
παρακρατείται από την επόμενη μηνιαία τακτική επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ (και
σε ποσοστό έως 25% αυτής). Στη συνέχεια θα γίνεται άμεσα η πληρωμή των
δικαιούχων μέσω του ΤΠΔ.
Τέλος, στο πλαίσιο του μηχανισμού προβλέπεται η τριμηνιαία δημοσίευση
των στοιχείων διαθεσίμων και υποχρεώσεων (απλήρωτων, εκκρεμών και
ληξιπρόθεσμων) των φορέων του υποτομέα των Ο.Τ.Α στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Η διάταξη που προβλέπει τη θεσμοθέτηση μηχανισμού  αποτροπής συσσώρευσης
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκηση
 
1. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και έπειτα από
αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, συστήνεται στον δεσμευμένο τομέα του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, άτοκος και ακατάσχετος «Ειδικός
λογαριασμός κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους» για κάθε
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ο οποίος χρησιμοποιείται σε
περιπτώσεις που οι ΟΤΑ συσσωρεύουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με το
άρθρο 8 του π.δ. 80/2016  (Α’ 145).
 
2.  Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου,
ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών έκαστου Ο.Τ.Α:
(α) υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτική κατάσταση με τις
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα
του τριμήνου. Στην κατάσταση παρατίθενται ανά παραστατικό δαπάνης κατ’
ελάχιστον τα στοιχεία που προβλέπεται να τηρούνται στο μητρώο δεσμεύσεων
και οι λόγοι μη εξόφλησης και
(β) καταθέτει στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 το χρηματικό ποσό που
απαιτείται, προκειμένου το υπόλοιπο του λογαριασμού να καλύπτει το
σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΤΑ προς τρίτους, εξαιρουμένων
των δαπανών που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των δικαιούχων ή
είναι ενταγμένες σε ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η εκταμίευση
χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα.
 
3.  Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, το Υπουργείο
Εσωτερικών ελέγχει το ισοζύγιο του υπολοίπου του ειδικού λογαριασμού και
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ο.Τ.Α προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα
του τριμήνου, εξαιρουμένων των δαπανών της περ. β) της παρ. 2. Όταν το
ισοζύγιο είναι αρνητικό, τότε το έλλειμμα καλύπτεται με ισόποση
παρακράτηση από την επόμενη μηνιαία επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων προς τον Ο.Τ.Α για λειτουργικές και λοιπές γενικές
δαπάνες. Το παρακρατούμενο ποσό κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό προς
αποκατάσταση του ισοζυγίου και προς εξόφληση των απαιτήσεων των
δικαιούχων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Το ποσό που παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του ενός δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης
που δικαιούται ο Ο.Τ.Α για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η
αδυναμία πληρωμής τμήματος ή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών,
γεγονός που πιστοποιείται με συμπληρωματική αναφορά του Προϊσταμένου
Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α κατά την υποβολή της έκθεσης της περ. α)
της παρ. 2. Όταν από τον έλεγχο προκύπτει θετικό ισοζύγιο, το ποσό του
πλεονάσματος αποδεσμεύεται από τον ειδικό λογαριασμό και, με εντολή της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφέρεται στον τραπεζικό
λογαριασμό του Ο.Τ.Α, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 
Tagged under
Εξαπλώνεται η επιδημία κορονοϊού στην Ελλάδα χωρίς να κάνει ηλικιακές διακρίσεις. Δύο παιδιά 9 και 11 χρονών νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία".
 
 
 
Ανησυχητικές διαστάσεις αρχίζει να λαμβάνει η επανάκαμψη της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα, η οποία δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες δύο παιδιά 9 και 11 χρονών νοσηλεύονται με σοβαρά συμπτώματα αλλά σε καλή κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία"
 
Πρόκειται για ένα 11χρονο αγόρι από τη Χαλκίδα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Κυριακή το βράδυ με υψηλό πυρετό και ένα κοριτσάκι από την Αθήνα ηλικίας 9 ετών που προσήλθε στο νοσοκομείο χθες Δευτέρα.
 
 
Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε 35 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου, εκ των οποίων τα 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
 
Σχετικά με τα νέα κρούσματα
 
 
* 4 όπως αναφέραμε επιβεβαιώθηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,
* 5 είναι εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο,
* 17 κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,
* 2 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης,
* 2 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας,
* 2 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας,
* 1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας,
* 1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής,
* 1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 4227 (ημερήσια μεταβολή +0.8%), εκ των οποίων 54.6% άνδρες.
 
Από το σύνολο των 4227 κρουσμάτων, 1184 (28.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 2118 (50.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση.
 
Δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ασθενούς με COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 202 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 76 έτη.
 
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 9 (77.8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 58 ετών. Οι 2 (22.2%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 77.8% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.
 
Επίσης 127 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
 
Πηγή:news247.gr
- Τροπολογίες για πληρωμή σχολικών τροχονόμων και για τη μεταφορά μαθητών.
 
 
 
Λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων δίνει με τροπολογία του συζητείται σήμερα στη Βουλή, ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
 
Με τροπολογία στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», που συζητείται στη Βουλή η καθαριότητα των σχολείων περνά στους Δήμους και δίνεται τέλος σε ένα άθλιο καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα, καθώς το αναγκαίο προσωπικό θα προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
 
Με άλλες τροπολογίες καλύπτονται για και την περίοδο της καραντίνας οι σχολικοί τροχονόμοι και θα λάβουν την αποζημίωση που τους αναλογεί, ενώ σε ό,τι αφορά στη μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021, με μια σειρά προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων του προηγουμένου έτους έως 30/6/21 και η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών να προχωρεί σε αναθέσεις προκειμένου να καλύψει νέες ανάγκες που προέκυψαν μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών.
 
 
 
Συγκεκριμένα στις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο κ. Θεοδωρικάκος προτείνονται τα εξής:
 
 
 
Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης σχολικών καθαριστριών
 
1. Η περ. ββ’ της παρ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής :
 
«ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280). Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), αποκλείεται δε η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».
 
2. Η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) καταργείται.
 
 
 
Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων
 
Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020, η προβλεπόμενη στην υπ’ αρ. 47455/2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1734) αποζημίωση, καταβάλλεται, υπό τους λοιπούς προβλεπόμενους στην εν λόγω απόφαση όρους και προϋποθέσεις, στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους και κατά το διάστημα υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την 1η.3.2020.
 
 
 
Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021
 
1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η.6.2021.
 
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
 
α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,
 
β) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών,
 
γ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,
 
δ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2021, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2020.
 
Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, η Οικονομική Επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού.
 
3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν και πραγματοποιούνται μέχρι και το σχολικό έτος 2020 – 2021, μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.
 
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ αρ. 50025/2018 (Β΄ 4217) κοινής υπουργικής απόφασης.
 
5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παρ. 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4412/2016, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.
 
 
 

Ένα ρετιρέ 226 τ.μ. στην Γλυφάδα, με εκπληκτική θέα αλλά και πισίνα στο μπαλκόνι, περιλαμβάνεται το τελευταίο διάστημα στη λίστα των προς πώληση luxury διαμερισμάτων. Βέβαια η τιμή του είναι… αρκετά αλμυρή, αφού φτάνει στα 1.800.000 ευρώ.

Παράταση πήρε η μάσκα στα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας τόσο για εργαζόμενους, όσο και για πελάτες. Το μέτρο της παράτασης υπάρχει σε σχετική απόφαση που πήρε ΦΕΚ.
 
Ήταν αναμενόμενο να υπάρξει παράταση για τη μάσκα στα σούπερ μάρκετ, κάτι που είχε αποκαλύψει έγκαιρα το iEidiseis.gr.
 
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που πήρε ΦΕΚ το μέτρο παίρνει παράταση έως 4 Αυγούστου και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους μάσκα και να τη φορούν στα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας, καθώς κινδυνεύουν με πρόστιμο 150 ευρώ.
 
Ανησυχία για το φαινόμενο υπερμετάδοσης σε εκδηλώσεις όπου συνωστίζονται πολλά άτομα, εξέφρασε ο λοιμωξιολόγος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών με μέλος της Επιτροπής για τον κορονοϊό, Νικόλαος Σύψας.
 
 
Μιλώντας στο MEGA, o κ. Σύψας είπε ότι μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι σταθερή, καθώς μπορέσαμε σαν χώρα να ρυθμίσουμε τον τουρισμό και τα εισαγόμενα κρούσματα είναι υπό έλεγχο. Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι η διασπορά του ιού στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 
Στην ίδια κατεύθυνση, η κ. Λινού εκτίμησε ότι τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει ως συστάσεις ή υποχρεωτικά η κυβέρνηση «ίσως είναι λιγότερα από αυτά που χρειαζόταν» και πρόσθεσε πως «εγώ θα ήθελα να δω σχεδόν υποχρεωτική τη μάσκα σχεδόν σε όλους τους δημόσιους χώρους».
 
«Είναι δυστυχώς κρίμα, γιατί έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας που είναι πάρα πολύ φθηνό και το αγνοούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ για τη χρήση μάσκας.

Ροή Ειδήσεων

Prev Next

Find Us on Facebook