Jun 14, 2021 Last Updated 3:23 PM, Jun 14, 2021
Στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει επαναφορά της πενταετούς θητείας δημάρχων και περιφερειαρχών, όριο εκλογής το 43% συν μία ψήφο από τον πρώτο γύρο, πλειοψηφία στον νικητή των εκλογών και όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής συμβούλου ανάμεσα στις ρυθμίσεις.
 
Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για εφαρμογή νέου εκλογικού συστήματος ενισχυμένης αναλογικής για την αυτοδιοίκηση με την κατάργηση της απλής αναλογικής που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
 
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών: «Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται η αποτελεσματική ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την υποβολή υποψηφιότητας, την ψηφοφορία και την ανάδειξη αρχών κατά τη διεξαγωγή εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, με την επαναφορά και διασφάλιση της κυβερνησιμότητας στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας και την κατάργηση της λεγόμενης «απλής αναλογικής» που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία είχε καταστροφικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και η εκπλήρωση της αποστολής της προς όφελος των τοπικών κοινωνιών».
 
 
Το σχέδιο νόμου αποτελεί προϊόν διαλόγου με τους θεσμικούς εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ), ενώ κατά την επεξεργασία του ελήφθησαν υπόψη σχόλια και παρατηρήσεις, που υποβλήθηκαν από φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Οι βασικές αλλαγές που προωθούνται, συνοψίζονται στα εξής:
 
• Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2024.
 
• Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται σε ποσοστό 43% συν μία ψήφο.
 
• Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών του οικείου συμβουλίου και ευθυγραμμισμένο με το ισχύον όριο στις εθνικές εκλογές.
 
• Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των εκλογών.
 
• Προβλέπεται η εκλογή συμβουλίων ή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια, χωρίς εξαίρεση, μία ρύθμιση που ανταποκρίνεται σε σχετικά αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Ειδικότερα για τις κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και 300 κατοίκους, κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει πάνω από έναν (1) υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς, ανεξαρτήτως συνδυασμού, από τον πρώτο γύρο.
 
• Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο μέσω συνδυασμών και με δήλωση που υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη gov.gr, κατ’ επιλογή του υποψηφίου με το πατρώνυμο ή το μητρώνυμό του.
 
• Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών, για την κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών και η 10η Σεπτεμβρίου για την ανακήρυξη αυτών από το αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και οι υποψήφιοι να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό σώμα.
 
• Ο αριθμός των μελών των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, καθώς και των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές κλίμακες. Προβλέπεται λελογισμένη μείωση του αριθμού των μελών τους, με στόχο τον εξορθολογισμό, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ. Σημειώνεται, δε, ότι μετά τη δημόσια διαβούλευση, αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες που εξεφράσθησαν, επήλθαν στοχευμένες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, δήμος που αποτελείται από περισσότερες από έξι (6) δημοτικές ενότητες και έχει πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους, δικαιούται αυξημένου αριθμού μελών δημοτικού συμβουλίου.
 
• Εξορθολογίζεται και συστηματικοποιείται το πλαίσιο κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων, λαμβανομένων υπόψιν και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
 
• Επαναδιατυπώνονται με σαφήνεια και πληρότητα δικονομικές διατάξεις που αφορούν στην εκδίκαση διαφορών που σχετίζονται με τις εκλογές ΟΤΑ.
 
• Για τη διεξαγωγή των εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών λαμβάνεται υπόψιν ο μόνιμος πληθυσμός, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής.
 
• Τέλος και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, ο εκλεγμένος περιφερειάρχης, κατά τη διάρκεια της θητείας του, τελεί σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 
Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Νομοσχέδιο που έρχεται σε εντελώς ουδέτερο πολιτικό χρόνο, αποτελεί ρητή προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
 
Βορίδης: Το νομοσχέδιο έρχεται να άρει το καθεστώς ακυβερνησίας
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, δήλωσε: «Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να άρει και να διορθώσει τις στρεβλές συνθήκες που προκάλεσε ο νόμος της απλής αναλογικής του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε την πλειονότητα των Δημοτικών Αρχών σε καθεστώς ακυβερνησίας, πλήττοντας σφόδρα την αποτελεσματική λειτουργία τους και την χρηστή διοίκηση, στερώντας την ίδια στιγμή από τον πολίτη έργα και υπηρεσίες τα οποία δικαιούται να απολαμβάνει. Αποτελεί δε υλοποίηση μίας εκ των βασικότερων προεκλογικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης μας και κινείται στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας πραγματικά λειτουργικής και με αναπτυξιακό αποτύπωμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε: «Πρόκειται για μία θεσμική τομή στην Αυτοδιοίκηση, ένα Νομοσχέδιο καθαρά αναπτυξιακής μορφής. Καταργούμε την a la carte απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, που οδηγούσε σε πολλές περιπτώσεις εκλεγμένους τοπικούς άρχοντες σε «ομηρεία». Επαναφέρουμε την κυβερνησιμότητα στην Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνονται γρήγορα αποφάσεις, έτσι ώστε να υλοποιείται το πρόγραμμα που έχουν εγκρίνει οι πολίτες με την ψήφο τους και να αξιοποιούνται όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας».

Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο λεπτά, με μόνο δικαιολογητικό το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και η διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων.

Με μία μόνο επίσκεψη αντί για δύο στα ΚΕΠ θα μπορούν πλέον οι πολίτες να λαμβάνουν 8 δημοφιλή πιστοποιητικά αστικής και δημοτικής κατάστασης με τη νέα διαδικασία ψηφιακής έκδοσης, μέσω του gov.gr.

Ο πολίτης θα χρειάζεται στο εξής να κάνει μόνο μία επίσκεψη σε ΚΕΠ για επιτόπου ψηφιακή αίτηση και παραλαβή των εξής πιστοποιητικών:   

 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως επικαιροποιημένο
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης επικαιροποιημένο
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)
 • Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου από τον 08/2013 (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ)
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών εφόσον έχει εκδοθεί για μια φορά (για πρώτη φορά online από τα ΚΕΠ).

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά μάλιστα αποτελούν τον συχνότερο λόγο επίσκεψης πολιτών στα ΚΕΠ αφού για το 2019 είχαν εκδοθεί συνολικά 3.190.790 πιστοποιητικά. Ακόμα και μετά την καθιέρωση του gov.gr το 2020, οπότε και επήλθε μείωση της τάξης του 30%, τα ΚΕΠ κλήθηκαν να εκδώσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά 2.130.821 φορές. Μέχρι τώρα ο πολίτης έπρεπε να επισκεφτεί τα ΚΕΠ δύο φορές – μία για να υποβάλει την αίτηση και μία για να παραλάβει το πιστοποιητικό. Αντίστοιχα, τα ΚΕΠ αναλάμβαναν την αποστολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία (Δήμο ή ληξιαρχείο), την παραλαβή του πιστοποιητικού και την εκ νέου επικύρωσή του. Πλέον ο υπάλληλος των ΚΕΠ θα μπορεί να εκδίδει τα παραπάνω πιστοποιητικά ψηφιακά, μέσω του gov.gr και να τα παραδίδει επιτόπου στον πολίτη. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο λεπτά, με μόνο δικαιολογητικό το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και η διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων.

Με αφορμή την έναρξη της νέας διαδικασίας ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για την απλούστευση διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς επισκέφτηκε το πρωί της Τετάρτης το κεντρικό ΚΕΠ Πειραιά όπου τον υποδέχτηκε ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Μώραλης. Τα οφέλη αναμένεται να είναι σημαντικά τόσο για τον πολίτη, ο οποίος θα επισκέπτεται μία μόνο φορά τα ΚΕΠ χωρίς να χρειάζεται να περιμένει μερικές ημέρες για να παραλάβει το πιστοποιητικό του, όσο και τη Διοίκηση, καθώς απαλλάσσεται από μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος. Συγκεκριμένα, η απλούστευση της διαδικασίας και η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες από τη δράση αυτή αποτιμάται στο 50% της μείωσης της επισκεψιμότητας στα γκισέ καθώς πριν απαιτούνταν δύο επισκέψεις για κάθε πιστοποιητικό, ενώ τώρα θα αρκεί μία.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ΚΕΠ σε μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος, είτε για διαδικασίες που δεν διεκπεραιώνονται μέσω του gov.gr, είτε για τους πολίτες που δεν έχουν τις ψηφιακές δεξιότητες για να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

«Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα - τομή για τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Σήμερα, τα ΚΕΠ διασυνδέονται με το Μητρώο Πολιτών, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλλει ψηφιακά αιτήσεις για οκτώ σημαντικά πιστοποιητικά δημοτικής και αστικής κατάστασης και παράλληλα να τα παραλαμβάνει, σε μηδενικό χρόνο. Η υφιστάμενη, χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους πολίτες δύο επισκέψεις στα ΚΕΠ, σταματά. Πλέον, η παραλαβή πραγματοποιείται την ίδια στιγμή με την αίτηση. Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ συνεχίζεται, με μοναδικό στόχο την ουσιαστική διευκόλυνση τόσο των υπαλλήλων τους όσο και των πολιτών», επεσήμανε ο κ. Γεωργαντάς.

Από την πλευρά του ο κ. Μώραλης σημείωσε ότι «τα ΚΕΠ του Δήμου Πειραιά, έχουν περάσει πλέον σε μια νέα εποχή σύγχρονης εξυπηρέτησης των πολιτών, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, που επιταχύνθηκε εξαιτίας της πανδημίας και των νέων δυνατοτήτων που μας παρέχει η κεντρική διοίκηση μέσω του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πλέον εμφανής και πιστεύω πως η σημερινή κυβέρνηση τα πάει πάρα πολύ καλά σ’ αυτόν τον τομέα. Με την περαιτέρω διασύνδεση των ΚΕΠ με τις υπηρεσίες του κράτους, όλο και λιγότεροι πολίτες θα χρειάζεται να επισκέπτονται με φυσική παρουσία τα ΚΕΠ, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται αμεσότερα και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

ΥΠΕΣ: Σταθερά στο πλευρό της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών - Στα 550 εκατ. € το 2020 τα πρόσθετα έσοδα των ΟΤΑ.

Σταθερά στο πλευρό της Αυτοδιοίκησης , των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών βρίσκεται το Υπουργείο Εσωτερικών και εν μέσω της πανδημίας.
Με έκτακτες χρηματοδοτήσεις και με μια σειρά από διοικητικές πράξεις που διασφάλισαν πρόσθετα έσοδα ή κάλυψαν έξοδα ή απώλειες των ΟΤΑ, το υπουργείο Εσωτερικών  στην πιο δύσκολη ίσως χρονιά από τη μεταπολίτευση και μετά, στάθηκε στο πλευρό της Αυτοδιοίκησης με συνολικές επιπλέον χρηματοδοτήσεις που φθάνουν τα 550 εκατ. ευρώ.
Την Παρασκευή, με εντολή του υπουργού Εσωτερικών δόθηκε επιπλέον ενίσχυση 85 εκατ. ευρώ  στους 332 Δήμους της χώρας με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια του 2020 η Αυτοδιοίκηση προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες, οι περισσότερες εκ των οποίων δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, αλλά και για να καλύψει απώλεια εσόδων από δημοτικά τέλη που με αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών δεν εισπράχθηκαν λόγω της πρώτης και της δεύτερης καραντίνας από καταστηματάρχες, επαγγελματίες  και επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές, καθώς και από κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών,  αλλά και για πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων,  έλαβε πρόσθετα 400 εκατ. ευρώ.

Επί πλέον πρέπει να υπολογισθούν και 150 εκατ. ευρώ, που προκύπτουν ως πρόσθετα, σταθερά, ετήσια έσοδα της Αυτοδιοίκησης από τη ρύθμιση των αδήλωτων τετραγωνικών, μια «σιωπηρή μεταρρύθμιση» που απάλλαξε τρία εκατομμύρια  πολίτες από τέλη και πρόστιμα ύψους 1,5 δις ευρώ, για τα περίπου 70 εκατομμύρια τετραγωνικά που δεν είχαν δηλωθεί.» Πρόκειται ιστορικά για τη μεγαλύτερη μείωση ιδιωτικού χρέους», όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Θεοδωρικάκος στη Βουλή και είναι μια πράξη που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών.   
Αθροιστικά, δηλαδή, η Αυτοδιοίκηση έχει  λάβει λόγω των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών επιπλέον ποσά της τάξεως των 550 εκατ. ευρώ.
Η κατανομή των τελευταίων για το 2020, 85 εκατ. ευρώ προς τους Δήμους γίνεται ως εξής:

Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 807.716,76
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 170.597,43
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 181.916,04
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 76.743,97
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 330.022,89
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 299.419,73
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 106.833,08
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 334.556,07
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 66.135,50
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 107.795,49
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 329.331,58
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 106.542,91
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 155.998,07
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 147.708,12
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 88.494,91
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 430.255,88
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 435.375,19
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 65.350,97
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 76.642,83
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 113.633,97
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 196.648,84
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 454.258,08
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 439.662,87
24 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 437.710,31
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.677,03
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.663.854,47
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 534.894,44
28 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 96.275,47
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 300.903,91
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 446.206,71
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 200.927,99
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 634.657,38
33 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 273.511,80
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 187.760,40
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 437.460,37
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 383.734,51
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 511.881,26
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 265.908,82
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 226.486,85
40 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 296.645,49
41 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 419.163,04
42 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 508.172,65
43 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 525.626,69
44 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 342.184,30
45 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 569.088,48
46 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 185.995,87
47 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 661.739,29
48 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 594.514,76
49 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 440.004,35
50 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 403.122,05
51 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 167.584,74
52 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 68.692,65
53 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 172.338,25
54 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 193.967,58
55 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 130.375,14
56 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 196.414,03
57 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 134.480,43
58 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 249.834,83
59 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 178.678,37
60 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 272.113,85
61 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 481.646,30
62 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 479.461,54
63 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 702.005,76
64 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 153.880,32
65 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 409.368,35
66 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 346.810,78
67 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 308.763,43
68 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.129.482,94
69 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 205.364,50
70 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 194.084,26
71 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 960.108,66
72 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 359.233,23
73 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 53.407,54
74 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 116.466,13
75 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 270.796,56
76 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 167.056,59
77 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 193.757,12
78 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 47.513,96
79 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 57.024,72
80 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 34.766,58
81 59531 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 254.114,36
82 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 213.493,99
83 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 289.076,99
84 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 327.798,85
85 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 464.380,90
86 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 234.188,61
87 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 440.577,29
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 202.699,93
89 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 87.166,32
90 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 138.039,17
91 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 1.460.038,40
92 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 87.759,15
93 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 76.206,16
94 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 275.300,81
95 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 289.827,51
96 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 99.569,84
97 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 149.116,12
98 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 324.678,82
99 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 66.965,97
100 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 131.144,22
101 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 487.750,76
102 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 92.528,20
103 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 59.441,27
104 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 144.313,06
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11.460,53
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 30.633,84
107 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 30.326,79
108 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 171.882,61
109 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 67.904,80
110 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 245.689,88
111 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 25.087,11
112 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 98.055,81
113 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17.291,90
114 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 26.609,48
115 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 46.172,58
116 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 802.145,21
117 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 40.915,74
118 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 20.611,21
119 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 20.317,56
120 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 601.172,43
121 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 192.529,64
122 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 318.471,62
123 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 48.878,96
124 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 143.738,82
125 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 145.650,20
126 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 100.720,88
127 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 177.282,29
128 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 106.892,26
129 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 239.487,85
130 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 113.038,68
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 50.360,38
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 699.741,91
133 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 119.584,79
134 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 196.555,44
135 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 330.593,37
136 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 172.166,45
137 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 151.523,73
138 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 123.290,39
139 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 100.933,82
140 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 270.373,50
141 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 150.361,02
142 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 410.865,52
143 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 323.834,23
144 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 553.123,01
145 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 271.760,53
146 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 168.184,20
147 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 57.806,21
148 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 131.137,78
149 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.193.459,83
150 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 201.267,94
151 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 158.049,78
152 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 194.484,55
153 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 214.304,62
154 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 339.564,59
155 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 106.747,43
156 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 115.641,74
157 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 337.920,72
158 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 168.667,22
159 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 328.600,57
160 55412 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 288.508,44
161 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 378.749,13
162 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.323.275,50
163 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 576.424,77
164 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 581.701,85
165 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 290.199,42
166 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 613.598,30
167 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 661.860,37
168 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 379.491,70
169 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 236.187,14
170 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 226.336,55
171 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 76.825,41
172 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 111.968,73
173 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 62.292,68
174 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 163.366,62
175 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 838.049,24
176 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 98.190,52
177 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 64.804,51
178 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 119.676,70
179 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 115.101,15
180 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 619.943,31
181 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 195.508,00
182 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 254.709,28
183 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 53.874,52
184 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 555.645,13
185 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 61.449,42
186 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 122.568,96
187 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 148.491,42
188 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 176.801,55
189 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 125.939,00
190 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 382.195,76
191 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 63.403,05
192 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 165.452,82
193 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 542.545,52
194 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 129.741,81
195 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 41.590,84
196 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 218.995,16
197 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 50.022,53
198 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 64.198,51
199 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 61.935,85
200 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 467.173,82
201 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 292.620,42
202 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 49.397,27
203 55815 ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 217.910,28
204 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 394.460,93
205 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 605.926,27
206 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 133.471,08
207 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 145.512,60
208 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 463.899,67
209 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 157.435,60
210 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 64.901,55
211 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 169.232,92
212 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 171.562,69
213 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 37.143,12
214 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15.540,09
215 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 90.754,07
216 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 23.338,08
217 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 134.036,86
218 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 34.688,13
219 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 41.416,69
220 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 20.313,68
221 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 30.310,37
222 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 67.482,50
223 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 76.122,40
224 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 197.760,89
225 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 109.895,20
226 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 29.252,68
227 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 14.601,10
228 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 44.636,29
229 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 211.960,37
230 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 85.156,00
231 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 18.087,12
232 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 178.314,87
233 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 17.060,02
234 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 189.738,01
235 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 189.592,06
236 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 339.929,74
237 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 97.865,98
238 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 296.999,16
239 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 167.442,12
240 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.121.571,62
241 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 117.656,31
242 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 175.788,05
243 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 155.050,25
244 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 257.455,32
245 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 210.797,04
246 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 35.336,28
247 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 170.409,85
248 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 15.092,04
249 58316 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 266.113,61
250 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 147.014,68
251 58315 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 485.874,61
252 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 243.253,53
253 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 32.630,63
254 54303 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 155.753,39
255 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 44.882,32
256 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.099.468,02
257 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 53.279,61
258 54304 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 87.049,72
259 54318 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 94.376,35
260 54322 ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 73.720,85
261 54316 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 60.632,49
262 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 78.234,89
263 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 608.851,76
264 51721 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 210.683,40
265 51720 ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 123.452,34
266 51726 ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 180.360,87
267 51717 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 242.778,95
268 57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 153.997,02
269 57203 ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 106.906,73
270 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 553.412,96
271 57206 ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 93.622,18
272 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 276.243,93
273 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 299.338,19
274 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 523.188,96
275 55911 ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 178.727,82
276 56113 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 189.821,95
277 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 676.796,03
278 56101 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 127.348,19
279 53408 ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 128.946,15
280 53407 ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 121.274,20
281 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 309.001,04
282 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74.831,76
283 59310 ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 55.090,16
284 59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 38.700,15
285 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 132.952,79
286 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 458.475,63
287 57309 ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 113.916,53
288 57303 ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 99.634,12
289 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 574.283,90
290 57307 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 119.369,54
291 58400 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 206.544,14
292 58410 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 125.827,74
293 58401 ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 88.456,14
294 58408 ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 29.853,04
295 56221 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 117.110,07
296 56212 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 187.172,58
297 56205 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ 129.160,17
298 56206 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 172.056,36
299 56211 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 122.008,53
300 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 680.171,52
301 56216 ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 214.555,94
302 54405 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 243.501,30
303 54418 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 170.100,46
304 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 690.099,09
305 54421 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 116.008,32
306 50721 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 121.996,93
307 50706 ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 108.479,29
308 50710 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 116.507,15
309 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 555.214,08
310 50703 ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 172.528,29
311 50719 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 135.615,94
312 50720 ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 104.420,92
313 56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 195.254,24
314 56306 ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 32.725,44
315 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 382.110,68
316 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 298.164,93
317 50809 ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 135.696,54
318 56412 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 152.073,09
319 56405 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 130.175,51
320 56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 265.216,57
321 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 217.137,19
322 56411 ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 98.550,54
323 59413 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 116.692,36
324 59424 ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 11.933,35
325 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 68.329,40
326 59411 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 104.897,67
327 59418 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 149.251,92
328 59420 ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 25.653,29
329 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 772.638,87
330 58510 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 23.060,42
331 58508 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 24.414,23
332 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 494.343,52
ΣΥΝΟΛΟ       85.000.000,00

 

 

Με το εντυπωσιακό ποσοστό 93,4%, οι Δήμοι όλης της χώρας είπαν «ΝΑΙ» στην ηλεκτροκίνηση, στέλνοντας το μήνυμα ότι αυτός ο νέος πράσινος τρόπος μετακίνησης έχει δυναμική και μέλλον.

Ειδικότερα, 252 Δήμοι -από τους συνολικά 270 που αφορούσε η πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου- έδωσαν το «παρών» υποβάλλοντας πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) μέσα στο 2021. Με αυτές τις προτάσεις, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι, καθώς και οι πρωτεύουσες περιφερειακών ενοτήτων, διεκδικούν μέσα στο 2021 ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο που ανέρχεται συνολικά σε 11,5 εκατ. ευρώ και αφορά στη δημιουργία 10.291 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα.

Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα ακολουθήσει και νέα πρόσκληση, προκειμένου και οι μικρότεροι δήμοι -οι οποίοι με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση έχουν υποχρέωση εκπόνησης ΣΦΗΟ μέσα στο 2022- να διεκδικήσουν το σχετικό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 10 μεγαλύτεροι Δήμοι που μπορούν να χωροθετήσουν αναλογικά και τους περισσότερους ΣΦΗΟ:

Δήμοι και σημεία φόρτισης

 • ΑΘΗΝΑΙΩΝ 664
 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 325
 • ΠΑΤΡΕΩΝ 214
 • ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 174
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 164
 • ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 163
 • ΒΟΛΟΥ 144
 • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 139
 • ΡΟ∆ΟΥ 115
 • ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 112

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε:«Είναι πολύ ενθαρρυντικό το καθολικό αίτημα των Δήμων να μπουν στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μας δίνει αρχικά το μήνυμα ότι υπάρχει η θέληση να μπει η πράσινη μετακίνηση στη ζωή των πολιτών. Εμείς από την πλευρά μας, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιούμε μεθοδικά το σχέδιό μας για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Το πρώτο βήμα ήταν η κατάρτιση του απαραίτητου ρυθμιστικού πλαισίου με το νόμο περί Ηλεκτροκίνησης, το οποίο συνδυάστηκε με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» που επιδοτεί τη αγορά ηλεκτρικών ΙΧ, ποδηλάτων και σκούτερ και έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες, ιδίως τους νέους. Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών φόρτισης σε όλη τη χώρα, για την οποία έχουμε ζητήσει χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με αυτήν την πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στους μεσαίους και μεγάλους Δήμους για τη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης αλλά και με την επόμενη που θα ακολουθήσει για τους μικρότερους, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ώστε η ηλεκτροκίνηση να μπει στις γειτονιές, στην καθημερινότητα του πολίτη».

Ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Στάθης Σταθόπουλος δήλωσε: «Στο Πράσινο Ταμείο εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την εκπληκτική απήχηση που σημείωσε η πρόσκλησή μας προς τους Δήμους της χώρας για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.Είμαστε ακόμα περισσότερο ικανοποιημένοι που, με βάση την κατεύθυνση που έδωσε ο υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης και σε συνεργασία με τις γενικές γραμματείες Ενέργειας, Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και εκατοντάδες δημοτικές αρχές και τους συνεργάτες τους, επιτύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα ακόμα πολύτιμο «πράσινο» χρηματοδοτικό εργαλείο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε όσους πληρώσουν εφάπαξ- Σε 200 εκατ. ανέρχεται η έκτακτη στήριξη ΟΤΑ λόγω κορoνοϊού.

Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις για οφειλές προς τους Δήμους αφορά και φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ θα υπάρξει πρόβλεψη για απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις σε όσους κάνουν εφάπαξ εξόφληση των οφειλών τους, τόνισε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε Ερώτηση του Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ κ. Βασίλη Γκεγκέρογλου.

Ο υπουργός Εσωτερικών επισήμανε ότι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία ήταν η διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Ταυτόχρονα όμως, όπως σημείωσε, στήριξε με παρεμβάσεις της την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την τοπική οικονομία, τους μικρομεσαίους, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και φυσικά τους πιο αδύναμους σε οικονομικό επίπεδο.
Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος:

- Μέσα στο διάστημα της πανδημίας η Αυτοδιοίκηση έχει λάβει πάνω από 200 εκατ. ευρώ έκτακτη οικονομική στήριξη.

- Διασφαλίσθηκε ότι οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν λόγω του lockdown δεν θα πληρώνουν δημοτικά τέλη στην περίοδο της καραντίνας. Και για το λόγο αυτό δόθηκε η πρόσθετη οικονομική στήριξη στην Αυτοδιοίκηση για να καλύψει την απώλεια εσόδων που θα έχει από τα μη εισπραχθέντα δημοτικά τέλη

- Με νομοθετική παρέμβαση που θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες θα ρυθμισθούν οι οφειλές  φυσικών προσώπων (ιδιώτες) και νομικών προσώπων (επιχειρήσεις) προς τους Δήμους σε 120 δόσεις. Αν η καταβολή των οφειλομένων γίνει εφάπαξ θα υπάρξει διευκόλυνση για απαλλαγή από πρόσθετα βάρη (τόκους, προσαυξήσεις, πρόστιμα κ.λπ.)

- Σε συνεργασία με τον υφυπουργό κ. Λιβάνιο ετοιμάζεται ρύθμιση που θα αφορά και το θέμα των αδήλωτων τετραγωνικών. «Μια αθόρυβη μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε και έβγαλε από το αδιέξοδο 3 εκατ. οικογένειες. Επειδή θα πρέπει να πληρωθούν τα τέλη, καθώς γίνεται η καταγραφή από τους Δήμους με βάση τα νέα τετραγωνικά –και αυτό σημαίνει 150 εκατ. έσοδα για την Αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα- θα ετοιμάσουμε μια ειδική ρύθμιση και για τους πολίτες που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία», όπως σημείωσε.


Απαντώντας σε άλλη Ερώτηση του Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Μ. Συντυχάκη για τις καταστροφές στην Κρήτη, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών από τις πρώτες καταστροφές του Αυγούστου, μέχρι τις τελευταίες καταστροφές του Νοεμβρίου, έχει δώσει στην Κρήτη 11 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών και την ανακούφιση των πληγέντων.

Ροή Ειδήσεων

Prev Next

Find Us on Facebook