May 12, 2021 Last Updated 3:05 PM, May 12, 2021

Θα προσληφθούν 367 εργαζόμενοι στην ΟΣΥ και 186 στην ΣΤΑΣΥ.

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι δύο προκηρύξεις για τις προσλήψεις εργαζομένων στις συγκοινωνιακές εταιρίες της Αθήνας, την ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) και τη ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες). Οι προκηρύξεις αφορούν συνολικά 609 προσλήψεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:   

  • ΟΣΥ: Θα προσληφθούν 367 εργαζόμενοι στην κατηγορία Οδηγών Λεωφορείων ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και 56 εργαζόμενοι στην κατηγορία ΔΕ Τεχνιτών διάφορων ειδικοτήτων.
       
  • ΣΤΑΣΥ: Θα προσληφθούν 186 εργαζόμενοι Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκ των οποίων οι 75 θα είναι οδηγοί συρμών και οι υπόλοιποι τεχνικοί.

Ολόκληρες οι προκηρύξεις για την ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

   84121_PROKIRIXI_OSY.pdf (20 Downloads)  

    84120_PROKIRIXI_STASY.pdf (25 Downloads)


Τα γενικά προσόντα πρόσληψης ορίζουν ότι οι υποψήφιοι πρέπει:   

- Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εφόσον γνωρίζουν ελληνικά σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.), η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958).   

- Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1975 έως και το έτος 1999.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.    Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού. Ειδικότερα δεν προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει απολυθεί λόγω ακαταλληλότητας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.)   

- Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.    Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά, ενώ το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο

α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις)

β) στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr)

γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Εποικοδομητική συζήτηση με την Ευαγγελία Λιακούλη- Τηλεδιάσκεψη με βουλευτές της ΝΔ.

Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του υπουργού Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών κομμάτων, με θέμα συζήτησης το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ΑΣΕΠ.
Το απόγευμα o υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με την εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, βουλευτή Λάρισας κυρία Ευαγγελία Λιακούλη και συζήτησαν, εκτενώς, τις επικείμενες αλλαγές στο ΑΣΕΠ.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε ουσιαστική και δημιουργική τη συζήτηση, και τις προτάσεις που κατέθεσε η εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ πολύ ενδιαφέρουσες. «Πιστεύω ότι μπορούμε, από κοινού, να συνδράμουμε, ουσιαστικά, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η υπόθεση. Άλλωστε είναι μια υπόθεση που ενδιαφέρει όλη την κοινωνία και πρέπει να έχει βάθος χρόνου. Γι’ αυτό είναι αναγκαίες οι συγκλίσεις και η συνεννόηση όλων των κομμάτων, αν αυτό είναι δυνατό», επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών.

Theodorikakos Thlediaskepsi


Η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη σημείωσε: «Θεωρώ ότι οι εμπνευστές αυτής της μεταρρύθμισης, που είναι η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, έφεραν στην Ελλάδα έναν πραγματικό εκδημοκρατισμό στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Έχουμε δει και έχουμε δοκιμάσει στην πράξη, όλα όσα ίσως δεν πήγαν καλά ή θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα. Κι αυτά πρέπει να τα δούμε μαζί, από κοινού, όλο το πολιτικό σύστημα, γιατί φέρουμε ευθύνη απέναντι στο Δημόσιο τομέα, πολύ μεγάλη».

Στη συνέχεια, για το ίδιο θέμα, ο κ. Θεοδωρικάκος με τη Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη είχαν τηλεδιάσκεψη με βουλευτές της ΝΔ, που συμμετέχουν στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης.Οι πλήρεις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου και της κυρίας Λιακούλη.

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Με την αρμόδια τομεάρχη του ΚΙΝΑΛ για τα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, την κυρία Λιακούλη, είχαμε μία πάρα πολύ ουσιαστική και δημιουργική συζήτηση, στο πλαίσιο του διαλόγου που έχουμε με τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων, αλλά και της κοινωνίας, προκειμένου να βοηθήσουμε όλοι μαζί στην πολύ κρίσιμη μεταρρύθμιση του ΑΣΕΠ, την οποία έχει μπροστά του το Υπουργείο Εσωτερικών για το επόμενο διάστημα. Ασφαλώς ο στόχος μας είναι οι διαδικασίες πρόσληψης στο Δημόσιο να γίνονται πολύ γρήγορα και να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία και στις τεράστιες καθυστερήσεις που υπάρχουν σήμερα, να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί το ΑΣΕΠ, το οποίο είναι ένας πολύ πετυχημένος θεσμός, που καθιερώθηκε το 1994, με τον περίφημο νόμο Πεπονή, να εκσυγχρονιστεί, να ψηφιοποιηθεί. Το βασικό κριτήριο της εισαγωγής των ενδιαφερόμενων υποψηφίων για εργασία στο Δημόσιο είναι να κρίνονται αξιοκρατικά, με βάση γραπτές εξετάσεις στον τομέα τον οποίο καλούνται να υπηρετήσουν. Με την κυρία Λιακούλη, όπως είπα, είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Διατυπώθηκαν μία σειρά πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις και προτάσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε, από κοινού, να συνδράμουμε, ουσιαστικά, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η υπόθεση. Άλλωστε είναι μια υπόθεση που ενδιαφέρει όλη την κοινωνία και πρέπει να έχει βάθος χρόνου. Γι’ αυτό είναι αναγκαίες οι συγκλίσεις και η συνεννόηση όλων των κομμάτων, αν αυτό είναι δυνατό».


Ευαγγελία Λιακούλη: «Δέχτηκα με χαρά την πρόσκληση του κυρίου υπουργού, σήμερα, και τη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ μας. Μία συζήτηση σε πολύ θετικό κλίμα. Και θεωρώ -και από καρδιάς- μία συζήτηση, εντοπίζοντας πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία μας απασχολούν, κοινούς προβληματισμούς, θεσμικά ζητήματα, κορυφαίας σημασίας για το Υπουργείο, με το οποίο ασχολούμαστε και οι δύο. Κι εγώ, τουλάχιστον, χωρίς να ρίξω σήμερα τη “σκιά” μου πάνω του, αλλά προσπαθώντας να πάρω το ‘‘φως’’ της νέας μεταρρύθμισης, την οποία φιλοδοξεί το Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα φέρει και θα φέρει με θετικό πρόσημο. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι οι εμπνευστές αυτής της μεταρρύθμισης, που είναι η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, έφεραν στην Ελλάδα έναν πραγματικό εκδημοκρατισμό στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Έχουμε δει και έχουμε δοκιμάσει στην πράξη, όλα ίσως δεν πήγαν καλά ή θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα. Κι αυτά πρέπει να τα δούμε μαζί, από κοινού, όλο το πολιτικό σύστημα, γιατί φέρουμε ευθύνη απέναντι στο Δημόσιο τομέα, πολύ μεγάλη. Ο κ. υπουργός αναφέρθηκε, επιγραμματικά, στις μεγάλες αλλαγές, στις οποίες θα επιφέρει στο σύστημα αυτό, στην κατεύθυνση της μεταρρύθμισης -όπως αρμόζει και προσιδιάζει στους σύγχρονους καιρούς. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπε. Του έδωσα τις σκέψεις μου και τις πληροφορίες, τις οποίες θεωρώ εγώ ότι έχουν θετικό πρόσημο και περιμένω στην επόμενη συνάντησή μας να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτό για να δούμε πώς μπορούμε να κατατείνουμε πάντοτε σε θετική έκβαση των μεταρρυθμίσεων αυτών για τη χώρα. Αυτός είναι ο κοινός σκοπός».

Αλέκος Παπαδόπουλος προς Τάκη Θεοδωρικάκο για τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ: «Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά για μετεξέλιξη του συστήματος από αντικειμενικό και σε αξιοκρατικό».


Το ΑΣΕΠ από αντικειμενικό, που ήταν μέχρι τώρα, μετεξελίσσεται και σε αξιοκρατικό, τόνισε ο πρώην υπουργός, κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, μετά την ενημέρωση που είχε από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο για τις αλλαγές που προωθούνται, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Ανωτάτου Συμβουλίου Πρόσληψης Προσωπικού. Ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε πολύτιμες τις γνώσεις και τις σκέψεις του κ. Παπαδόπουλου και δεσμεύθηκε για την αξιοποίησή τους. Μετά τη συνάντηση, που διήρκεσε μια ώρα, έγιναν οι εξής δηλώσεις:
 
Αλέκος Παπαδόπουλος: «Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Θεοδωρικάκο για την ενημέρωση την οποία μου έκανε. Είδα ότι έχει γίνει μία πάρα πολύ σοβαρή προετοιμασία για τη μετεξέλιξη του συστήματος πρόσληψης των Ελληνοπαίδων στο Δημόσιο, από ένα σύστημα αντικειμενικό που ήταν, μέχρι τώρα, και σε αξιοκρατικό. Νομίζω ότι η σύγχρονη, δημόσια διοίκηση θα πρέπει να έχει δυνατότητα πολύ μεγάλης προσαρμογής. Και οποιαδήποτε ολιγωρία για την εξέλιξη αυτή, θα δημιουργούσε προβλήματα. Υπάρχουν, βέβαια, και διάφορες λεπτομέρειες, οι οποίες είναι σε επεξεργασία και πραγματικά χαίρομαι γι’ αυτήν την προσπάθεια, η οποία γίνεται στο υπουργείο Εσωτερικών».
 
Τάκης Θεοδωρικάκος: «Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζουμε τον κύκλο των μεταρρυθμίσεων που έχουμε σχεδιάσει για τη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση με την πολύ κρίσιμη αλλαγή στο σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Σήμερα είχα την πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή να υποδεχθώ στο Υπουργείο Εσωτερικών τον κ. Αλέκο Παπαδόπουλο, έναν πολιτικό που όλη η ελληνική κοινωνία γνωρίζει τη συμβολή του σε μεταρρυθμίσεις, στο παρελθόν, στη Δημόσια Διοίκηση και στην Αυτοδιοίκηση και να συζητήσουμε, ουσιαστικά, τις σκέψεις, τις ιδέες και τις απόψεις του πάνω στις προτεινόμενες αλλαγές, που επίκεινται το αμέσως επόμενο διάστημα.
Είναι τμήμα ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου, που έχουμε με κοινωνικούς φορείς και με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Σήμερα είχαμε την ευκαιρία ακούγοντας τον Αλέκο Παπαδόπουλο να αντλήσουμε από τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που είχε αποκομίσει, στο παρελθόν, σε αυτόν εδώ το χώρο. Φυσικά θα τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το χρονοδιάγραμμα είναι απολύτως δεσμευτικό. Μέσα στο πρώτου δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα καταθέσουμε το σχέδιο νόμου, προκειμένου να μπει σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια να έρθει στη Βουλή για να γίνει νόμος του Κράτους».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο του διαλόγου με τις πολιτικές δυνάμεις, έχει ήδη συναντηθεί με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, της «Ελληνικής Λύσης» και του «Μέρα25».Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση και με την εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.

Οι αλλαγές για τις προσλήψεις στο Δημόσιο αφορούν όλες τις ελληνικές οικογένειες και κυρίως τους νέους που θέλουν να εργαστούν στο Κράτος, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», των Νίκου Ρογκάκου και Παναγιώτη Στάθη.

Ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι «χρειάζεται εκσυγχρονισμός του από 25ετίας θεσπισμένου “νόμου Πεπονή”, ώστε να καταλαμβάνεται αξιοκρατικά κάθε θέση, από τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο. Κι αυτό να γίνεται σύντομα, καθώς σήμερα απαιτούνται 2-3 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η πρόσληψη».Για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου υπάρχει ευρύτατος διάλογος, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος την Παρασκευή συναντήθηκε με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, της «Ελληνικής Λύσης» και του «Μέρα25», ενώ την Πέμπτη θα συναντηθεί με εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ. Υπογράμμισε ότι απαιτείται, κι ευελπιστεί να υπάρξει, διακομματική συναίνεση για την κατάληξη του κειμένου του σχεδίου νόμου, το οποίο στην εφαρμογή του πρέπει να έχει μακρόπνοη προοπτική. Το νέο σύστημα θα ψηφιοποιήσει και θα εκσυγχρονίσει το ΑΣΕΠ και θα το κάνει πιο αξιοκρατικό. Εκτίμηση του υπουργού Εσωτερικών είναι, ότι το νομοσχέδιο μπορεί να είναι έτοιμο σε δέκα ημέρες, ενώ σημείωσε ότι εκτός από εκπροσώπους κομμάτων, από τους οποίους έλαβε και συγκεκριμένες ιδέες και θετικές προτάσεις, θα έχει συναντήσεις και με προκατόχους του, όπως ο Αλέκος Παπαδόπουλος, τον οποίο θα συναντήσει την Τρίτη, αλλά και με άλλους φορείς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι «θα γίνονται γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις κάθε χρόνο (ίσως και δύο φορές τον χρόνο, εάν απαιτηθεί), με βάση τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, ώστε οι υποψήφιοι να διαγωνίζονται με γραπτή εξέταση για να αποδείξουν τις γνώσεις τους, ενώ θα υπάρξουν, με βάση την κυβερνητική πρόταση, τεστ δεξιοτήτων και ψυχομετρικά τεστ για ορισμένες ειδικότητες, όπως πχ οι φύλακες στις φυλακές». Συμπλήρωσε πως, σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων ή διδακτορικής διατριβής θα αναγνωρίζεται και θα μετράει, εφόσον αυτά είναι συναφή με τη θέση για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον ο υποψήφιος».Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «είναι άδικο να μετράει ο βαθμός του πτυχίου, διότι δεν είναι ίδια όλα τα πανεπιστήμια. Άλλο είναι ένα 9 από ένα γνωστό παγκοσμίως πανεπιστήμιο και άλλο ένα 9 από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο».

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν 12.500 προσλήψεις -πέραν αυτών που αφορούν τους εκπαιδευτικούς- και ότι το νέο σύστημα θα ισχύσει από το 2022, ενώ το 2021 θα είναι έτος αναβάθμισης του ΑΣΕΠ και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του. Αναφερόμενος στην έξαρση του κορωνοϊού σημείωσε ότι «πρέπει όλοι μαζί να εφαρμόσουμε τα μέτρα με ευλάβεια για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Η εικόνα στην πατρίδα μας είναι καλύτερη από άλλες χώρες. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σημαίνει τίποτα για τους πολίτες και την Κυβέρνηση. Μέχρι να έρθει ένα αξιόπιστο εμβόλιο, πρέπει να προσέξουμε όλοι».

Επόμενη μεταρρύθμιση: η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Καταργείται η απλή αναλογική στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές - Ανοίγει τον Νοέμβριο η πλατφόρμα για τις εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους των Ελλήνων του εξωτερικού.


Περισσότερα από 25 χρόνια από την ίδρυσή του και σχεδόν 20 έτη από τη συνταγματική του κατοχύρωση, το ΑΣΕΠ αλλάζει. Στόχος, όπως δηλώνει στο podcast του ΘΕΜΑ Radio 104,6 ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι να διασφαλιστεί, πέραν από την αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο των προσλήψεων και η καταλληλότητα των υπαλλήλων. «Να μπαίνει ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» λέει χαρακτηριστικά και ανακοίνωσε πως η διαδικασία θα περιλαμβάνει Πανελλήνιες γραπτές εξετάσεις και ψυχομετρικά τεστ για την προσωπικότητα και τις ικανότητες των υποψηφίων. Ο κ. Θεοδωρικάκος μιλά και για τα επόμενα βήματα μεταρρύθμισης του κράτους. Μετά το ΑΣΕΠ θα νομοθετηθεί η μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων από την κεντρική διοίκηση στην αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών θα θεσμοθετήσει νέο εκλογικό σύστημα για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, αντικαθιστώντας την απλή αναλογική.Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών ανακοινώσε πως τον ερχόμενο μήνα θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τις εγγραφές των Ελλήνων του εξωτεριικού, ώστε να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τους τόπους διαμονής τους.

«Γκάζι» στις μεταρρυθμίσεις
Η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»  αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του υπουργού Εσωτερικών σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό. Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκαν στον υφυπουργό Εσωτερικών, Θόδωρο Λιβάνιο, μια σειρά από διοικητικές αρμοδιότητες, ώστε ο κ. Θεοδωρικάκος να «τρέξει» τις αλλαγές στο  κράτος και την αυτοδιοίκηση.

Ροή Ειδήσεων

Prev Next

Most Read

Find Us on Facebook