Apr 20, 2021 Last Updated 5:29 PM, Apr 19, 2021

Οι γυναίκες στην Ευρώπη συνεχίζουν να έχουν μικρότερες πιθανότητες, σε σύγκριση με τους άνδρες, να διαθέτουν εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες και να εργάζονται στον τομέα αυτό. Αυτό προκύπτει από τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή (Women in Digital Scoreboard 2020), που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ελλάδα, ευρισκόμενη στην 26η θέση, εμφανίζει σημαντική υστέρηση. Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων, στην ΕΕ μόνο το 18% των ειδικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών είναι γυναίκες. Μόνο στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες παρατηρείται στην ΕΕ διαχρονικά μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων, από 10,5% το 2015 σε 7,7% το 2019.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία και οι Κάτω Χώρες είναι αυτές που διαθέτουν τις πλέον δραστήριες γυναίκες της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα στην ΕΕ-28 (επειδή τα στοιχεία αφορούν το 2019, περιλαμβάνεται και η Βρετανία), οι γυναίκες στη Βουλγαρία (28η), τη Ρουμανία (27η), την Ελλάδα (26η) και την Ιταλία (25η) έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία μέσω της απασχόλησής τους, της χρήσης του Διαδικτύου ή των δεξιοτήτων τους.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες των γυναικών, η Ελλάδα βαθμολογείται με 40,5 έναντι μέσου όρου 54,5 στην ΕΕ. Οι γυναίκες ειδικοί αποτελούν μόνο το 16,4% του εργατικού δυναμικού στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη χώρα μας, έναντι μέσου όρου 17,7% στην ΕΕ. Τις ελάχιστες (βασικές) ψηφιακές δεξιότητες έχουν οι μισές σχεδόν Ελληνίδες (49%) έναντι 52% των ανδρών στη χώρα μας και μέσου όρου 56% για τις γυναίκες στην ΕΕ. Γνώσεις πάνω από τις βασικές έχει το 22% των Ελληνίδων, έναντι 24% των ανδρών στη χώρα μας και μέσου όρου 31% για τις γυναίκες στην ΕΕ. 

Ειδικότερα, στις ηλικίες άνω των 55 ετών, στην Ελλάδα το ποσοστό γυναικών με ψηφιακές γνώσεις ανώτερες από τις απολύτως βασικές, είναι κάτω του 5%, έναντι σχεδόν 10% μεταξύ των ανδρών, ενώ στις ηλικίες 25-54 ετών το ποσοστό αυτό για τις γυναίκες είναι περίπου 27% (άνδρες 30%) και στις ηλικίες 16-24 ετών είναι 46% (άνδρες 44%). Το 2019 εκτιμάται ότι ποτέ δεν χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο σχεδόν μία στις τέσσερις γυναίκες στην Ελλάδα (24%), έναντι αντίστοιχου ποσοστού 20% μεταξύ των ανδρών στη χώρα μας και μέσου όρου 10% για τις γυναίκες στην ΕΕ (δηλαδή μία στις δέκα Ευρωπαίες δεν χρησιμοποίησε καθόλου το Ίντερνετ πέρυσι).

Το ποσοστό αυτό πάντως αυτό εμφανίζει συνεχή πτωτική τάση, καθώς εκτιμάται ότι πριν από δέκα χρόνια (2009) σχεδόν το 60% των γυναικών στην Ελλάδα (και σχεδόν το 50% των ανδρών) δεν είχαν χρησιμοποιήσει καθόλου το διαδίκτυο. Μόνο το 36% των γυναικών στην Ελλάδα (λίγο περισσότερες από μία στις τρεις) εκτιμάται ότι έκαναν το 2019 τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, έναντι 45% των ανδρών στη χώρα μας και μέσου όρου 65% στην ΕΕ (δηλαδή διπλάσιες Ευρωπαίες από όσες Ελληνίδες χρησιμοποιούν το online banking).

Ανάλογα περίπου είναι τα ποσοστά χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (επαφών με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου): το 37% των Ελληνίδων έκαναν χρήση πέρυσι, έναντι 41% των ανδρών στη χώρα μας και 66% του μέσου όρου για τις γυναίκες στην ΕΕ. Μόνο στο 0,6% των συνολικά απασχολούμενων ανέρχονται στην Ελλάδα οι γυναίκες ειδικοί στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (στον τομέα αυτό η χώρα μας είναι τελευταία στην ΕΕ), έναντι 2,4% των ανδρών και μέσου όρου 1,6% για τις γυναίκες στην ΕΕ. Αντίθετα, πολύ ικανοποιητικό είναι το ποσοστό 14,5% των γυναικών με πτυχίο στα πεδία Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών (STEM) στην Ελλάδα, η οποία είναι 8η στην ΕΕ, ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο 14,3% στην ΕΕ. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων και μέσω ενός πενταετούς σχεδίου δράσης που παρουσιάστηκε στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων. Ο πίνακας αποτελεσμάτων Women in Digital Scoreboard αποτελεί τμήμα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) και αξιολογεί τις επιδόσεις των κρατών-μελών στη χρήση του Διαδικτύου, στις δεξιότητες των χρηστών του διαδικτύου, καθώς και στις ειδικές δεξιότητες και στην απασχόληση, βάσει 12 δεικτών.

Ανατροπή στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών από τη SpaceX στις αρχές του 2021. Ο επίγειος σταθμός αναμένεται να αναπτυχθεί άμεσα είτε στη Νεμέα είτε στις Θερμοπύλες.

Γρήγορο δορυφορικό ιντερνέτ για όλους φέρνει στην Ελλάδα ο Έλον Μασκ. Σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες πηγές η κάλυψη της χώρας μας από τους δορυφόρους του προγράμματος Starlink της SpaceX αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2021. Ήδη στελέχη του project βρίσκονται σε επαφές τόσο με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) όσο και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη αδειοδότηση.

Η είσοδος της Starlink στην αγορά υπηρεσιών σύνδεσης με το διαδίκτυο αναμένεται να προκαλέσει κλυδωνισμούς στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθώς αν και αναμένεται να τιμολογείται κατά τι ακριβότερα, εκτιμάται περί το 20% ακριβότερα, θα παρέχει 100% κάλυψη της ελληνικής επικρατείας και υπόσχεται ταχύτητες που φτάνουν και τα 150 mbps. Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος της χώρας παραμένει όμηρος απαρχαιωμένων υποδομών και επομένως και χαμηλών ταχυτήτων, ακόμα και μέσα στην Αθήνα, καθίσταται αντιληπτός ο αντίκτυπος που θα έχει η απόβαση της θυγατρικής του Μασκ.

musk

Οι χρήστες για να συνδεθούν χρειάζονται ένα δορυφορικό πιάτο όπως αυτά της δορυφορικής τηλεόρασης για να αποκτήσουν σύνδεση με τους δορυφόρους της Starlink οι οποίοι με τη σειρά τους συνδέονται με έναν επίγειο σταθμό ο οποίος αναμένεται να αναπτυχθεί άμεσα είτε στην Νεμέα είτε στις Θερμοπύλες. Ο επίγειος σταθμός με τη σειρά του συνδέεται με τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου διαδικτύου. To Starlink είναι ένα σύστημα δορυφόρων που κατασκευάστηκε από την SpaceX για την παροχή δορυφορικού διαδικτύου.

Δορυφορικό Διαδίκτυο (Internet over Satellite) είναι η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών με υψηλές ταχύτητες. Το σύστημα της SpaceX αποτελείται από χιλιάδες μικρούς δορυφόρους σε χαμηλή γήινη τροχιά, σε συνδυασμό με πομποδέκτες εδάφους (επίγειους σταθμούς). Το συνολικό κόστος του δεκαετούς έργου για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανάπτυξη του Starlink από την SpaceX εκτιμάται περίπου στα 10 δις. δολ. Η ανάπτυξη του Starlink ξεκίνησε το 2015, με τους δύο πρώτους δοκιμαστικούς δορυφόρους να μπαίνουν σε τροχιά τον Φεβρουάριο του 2018. Ένα δεύτερο ζευγάρι δοκιμαστικών δορυφόρων και η πρώτη μαζική εκτόξευση δορυφόρων πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2019 όταν οι πρώτοι 60 λειτουργικοί δορυφόροι μπήκαν σε τροχιά. Από το 2020, η SpaceX εκτοξεύει 60 δορυφόρους ανά φορά, με στόχο την ανάπτυξη των 1.584 δορυφόρων για την παροχή διαδικτύου παγκόσμιος έως τα τέλη του 2021- 2022.

Η SpaceX παρέχει σταδιακά δοκιμαστικές υπηρεσίες σε χρήστες που κατοικούν σε περιοχές που καλύπτει. Πηγές με γνώση των κινήσεων της SpaceX ισχυρίζονται πως το internet της Starlink στην Ελλάδα θα επιτυγχάνει ταχύτητες σύνδεσης έως και 150 Megabit/sec . Κάτι που σημαίνει τριπλάσιες ταχύτητες από τις ανώτατες (ονομαστικές) ταχύτητες που δίνουν οι υπάρχοντες σήμερα πάροχοι σε πάρα πολλές περιοχές ακόμα και στην Αττική.

Τυπικά, το Starlink όπως και άλλες βραδύτερες όμως υπηρεσίες (HughesNet, Exede). λειτουργούν ως πάροχοι διαδικτύου τελευταίας λύσης πχ σε αγροτικούς χρήστες που δεν μπορούν να έχουν καλώδιο ή οπτική ίνα στην περιοχή τους ή όπου αυτές δεν έχουν ακόμα αναπτυχτεί. Οι ταχύτητες της Starlink όμως την τοποθετούν σε άμεσο ανταγωνισμό με τους υπάρχοντες παρόχους στην Ελλάδα, όπου οι σχετικές υποδομές παραμένουν συχνά παρωχημένες ακόμα και σε κεντρικές περιοχές που δεν μπορούν να έχουν ταχύτητες άνω των 50mbs Megabit/sec.

Πηγή: moneyreview.gr

Το χάσμα μεταξύ των πραγματικών ταχυτήτων Διαδικτύου και αυτών που διαφημίζουν οι πάροχοι αποτελεί «πονοκέφαλο» για τους καταναλωτές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παρότι ένα πρόγραμμα Ιντερνετ και τηλεφώνου προβλέπει ταχύτητες έως 24 Mbps, αυτές, εντέλει, περιορίζονται σε μόλις 3 Mbps.

Δεδομένου ότι η ταχύτητα σύνδεσης επηρεάζεται από την απόσταση του καλωδίου χαλκού από το καφάο έως την τηλεφωνική πρίζα ή το είδος του ρούτερ που χρησιμοποιείται, δηλαδή από σειρά πολλών και διαφορετικών παραγόντων που επιδέχονται… ερμηνεία, τα προβλήματα χαμηλών ταχυτήτων επιλύονται συνήθως μέσω της αναβάθμισης του πελάτη σε διαφορετικό πρόγραμμα. Ωστόσο, η πρακτική αυτή αλλάζει, ύστερα από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Ανοιχτού Διαδικτύου για τις ταχύτητες στα σταθερά δίκτυα.

Τι προβλέπεται;  

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα ενημερώνουν πλέον τους συνδρομητές των σταθερών δικτύων για τις ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες της σύνδεσής τους, και όχι μόνο για τις ονομαστικές και διαφημιζόμενες ταχύτητες. Η ενημέρωση, που περιλαμβάνει τόσο τους νέους όσο και τους υφιστάμενους συνδρομητές, αφορά την ελάχιστη, τη μέγιστη και συνήθως τη διαθέσιμη ταχύτητα. Εστω, δηλαδή, ότι γίνεται εκτίμηση για την περιοχή του Δήμου Αθηναίων για το πακέτο ονομαστικών ταχυτήτων 24 Mbps  (download) και 1 Mbps (upload) βάσει των αποτελεσμάτων μετρήσεων του συστήματος αποτίμησης ποιότητας ευρυζωνικών δικτύων «Υπερίων». Και κατ’ επέκταση, όπως προκύπτει από τις (υποθετικές) μετρήσεις, η ελάχιστη ταχύτητα κυμαίνεται από περίπου 1 έως 3,5 Mbps, η μέγιστη κυμαίνεται 11,8 έως 13,6 Mbps και η συνήθως διαθέσιμη ταχύτητα διαμορφώνεται από 6,5 έως 8,6 Mbps. Για τον πάροχο (υπό την έννοια ότι επισείει το δικαίωμα του συνδρομητή για επανορθώσεις ή αποζημιώσεις), δεσμευτικό είναι μόνο το κάτω όριο του διαστήματος της ελάχιστης ταχύτητας, δηλαδή το 1 Mbps. Και απόκλιση ή σημαντική απόκλιση υπάρχει όταν η ταχύτητα που «πιάνει» ο συνδρομητής είναι απλώς μικρότερη ή κατά 30% χαμηλότερη από το κατώτατο όριο του 1 Mbps, αντίστοιχα.

Η ενημέρωση για τις ταχύτητες σύνδεσης αποτελεί μέρος των όρων της σύμβασης, ενώ ο συνδρομητής αποκτά δικαίωμα αποζημιώσεων ή επανορθώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις από την ελάχιστη ταχύτητα. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων του 30% για ADSL δίκτυα (καλώδιο χαλκού) και 20% για τις υπόλοιπες τεχνολογίες (π.χ. VDSL, οπτική ίνα προς το σπίτι-FTTH) από την τιμή της ελάχιστης ταχύτητας για την οποία ενημερώθηκε, ο συνδρομητής αποκτά και το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον το πρόβλημα δεν διορθωθεί εντός 30 ημερών.

Πώς μπορεί να αποζημιωθεί ένας συνδρομητής;

Μέσω παροχής έκπτωσης στον λογαριασμό, επιλογής πακέτου με χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα, ή της επιστροφής τμήματος ή συνόλου του παγίου. Προτού φτάσει η υπόθεση στο στάδιο της αποζημίωσης, ο συνδρομητής δύναται να υποβάλει παράπονα μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών της κάθε εταιρείας, η οποία θα εκκινεί διαδικασία ελέγχου. Οι πάροχοι  οφείλουν να επικαιροποιούν τις τιμές των ταχυτήτων σύνδεσης τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και οι συνδρομητές θα έχουν δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον υποβαθμίζονται οι ήδη παρεχόμενες ταχύτητες. Πάντως, όπως αναφέρουν στελέχη των τηλεπικοινωνιών, η μετάβαση από τον χαλκό στην οπτική ίνα, θα ελαχιστοποιήσει, σταδιακά, τα προβλήματα των χαμηλών ταχυτήτων στα δίκτυα σταθερής.

Σύμφωνα με πληροφορίες το διεθνές καλώδιο οπτικής ίνας έχει κοπεί σε Ιταλία, Τουρκία και Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να απομονωθεί το δίκτυο της Ελλάδας.

Σε τριπλό κόψιμο καλωδίου οπτικών ινών αποδίδουν πηγές της Vodafone τη μεγάλης έκτασης βλάβη που έχει προκληθεί και εστιάζεται κυρίως στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και στα δεδομένα (data). Πρακτικά, αυτό που έχει συμβεί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από τη Vodafone, είναι ότι η βλάβη έχει απομονώσει το ελληνικό δίκτυο και δεν μπορεί να βγει προς τα έξω η ελληνική κίνηση, με αποτέλεσμα το σήμα να μη μπορεί να μεταδοθεί.

Το πρόβλημα επιβεβαιώνεται πάντως και από τη Vodafone Γερμανίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας και άλλων κρατών. Σύμφωνα με πληροφορίες το διεθνές καλώδιο οπτικής ίνας έχει κοπεί σε Ιταλία, Τουρκία και Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να απομονωθεί το δίκτυο της Ελλάδας.

Οι ίδιες πηγές υπολογίζουν τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης σε περίπου δύο ώρες, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Σύμφωνα με την Vodafone, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου δύο ώρες.

Θα είναι διαθέσιμη στις επόμενες εβδομάδες.

Η Google έχει ανακοινώσει αλλαγές σε πολλά προϊόντα της και αυτό που ξεχωρίζει για την ώρα είναι το Google Duo, η εφαρμογή βιντεοκλήσεων, που θα μας επιτρέπει να κάνουμε ομαδικές βιντεοκλήσεις κατευθείαν στον Chrome. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας απλός λογαριασμός στην Google. Το χαρακτηριστικό θα κυκλοφορήσει ως extension στον Chrome τις επόμενες εβδομάδες, ως ένας ακόμα τρόπος να συνδέεσαι με φίλους και οικείους δηλαδή τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής απόστασης.

Το Duo θα αποκτήσει και ένα «family mode», όπου θα μπορείς να σχεδιάζεις πράγματα στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο και να εφαρμόζεις εφέ και μάσκες σαν το Snapchat. Η Google βελτίωσε ήδη την ποιότητα του βίντεο στην εφαρμογή της και αύξησε τις ομαδικές κλήσεις από τους 8 στους 12 ανθρώπους.

 

Page 1 of 2

Ροή Ειδήσεων

Prev Next

Find Us on Facebook